Computational Design

De combinatie van moderne ontwerpsoftware en digitale productietechnieken daagt ontwerpers en bouwers uit om vormvrije en efficiënte ontwerpen te maken. Industrieel ontwerpers passen dit al langer toe. In de auto- en luchtvaartindustrie bijvoorbeeld gaat lichtgewicht ontwerpen al jaren hand in hand met vanzelfsprekende (aerodynamisch, constructief) en toch oogstrelende vormgeving.

De ontwerpers en ingenieurs van Movares zetten computational design in voor het ontwerpen van efficiëntere bouwwerken. De ontwikkelingen in software en ICT maken het steeds interessanter om deze vorm van ontwerp optimalisatie ook toe te passen in de bouw. Met deze integrale ontwerpwijze vindt het ontwerp- en de engineeringtraject in één slag plaats. Het levert een efficiënter en sneller ontwerpproces op en leidt in veel gevallen ook tot materiaalreductie (duurzaamheid).

topologisch-optimaliseren_bouwbeurs-rond spanning-beton-rond

Topologisch ontwerpen

Parametrisch ontwerp

Circulair bouwen

Computational design en de vaardigheid van computational thinking worden meer en meer onderdeel van circulair bouwen. In het 3D-model wordt door middel van parameters waarde toegevoegd en wensen vertaald in de toekomst van bouwwerken. Eén van de belangrijkste ontwikkelingen die momenteel in de bouw grond aan de voeten krijgt is de circulaire economie. Deze ontwikkeling heeft vergaande impact op de keten, wat vooral wordt veroorzaakt door het verschuiven van bezit/eigendom in de keten. ‘Gebruik’ is het nieuwe bezit.

Digitale bouwkolom

In samenwerking met verschillende kennisinstituten en marktpartijen is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar deze ontwerpmethodieken voor de bouw. Binnen Movares is tussen de afdelingen Constructief Ontwerpen, Dynamica en studioSK een multidisciplinaire vakgroep computational design gevormd, waarbij ook diverse bedrijven en afstudeerders aangesloten zijn. Deze samenwerking in een vernieuwde digitale bouwkolom en inzet van nieuwe softwaretools biedt engineers de mogelijkheid materiaal in constructies zo efficiënt mogelijk in te zetten, wat ten goede komt aan de duurzaamheid van een constructie. Daar valt veel winst te behalen, onder meer in het kader van CO2-reductie.