Ons project

4600 zonnepanelen op daken Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht heeft  4600 zonnepanelen geplaatst op negen universiteitsgebouwen. In totaal leveren de zonnepanelen 1 miljoen kWh elektriciteit per jaar. Hiermee heeft het Utrecht Science Park/De Uithof het grootste oppervlak aan zonnepanelen in Utrecht.

Vraag van de opdrachtgever

Universiteit Utrecht heeft Movares gevraagd een bouwkundige en constructieve toets uit te voeren voor de daken en elektrotechnisch advies te geven over de aansluiting en kWh-meting, contractering en aanbesteding en de uitvoeringsbegeleiding.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares begeleidde bij de contractvorming (UAV-GC), de aanbesteding, stelde het V&G-ontwerpplan op, adviseerde over de zonnepanelen en de achterliggende installatietechniek en voerde het contractmanagement uit via Systeem Gerichte Contractbeheersing.

Bijzonderheden

Voor dit project is een SDE+-subsidie aangevraagd. Deze regeling maakt dit soort projecten ook financieel haalbaar. Eis was dat het project binnen enkele maanden aanbesteed zou zijn. Dit vroeg om snel schakelen. De SDE+-subsidie is een exploitatiesubsidie; het rendement moet gedurende 16 jaar maximaal zijn. Om die reden is gekozen voor een prestatiecontract.

Duurzaamheid hoog in het vaandel

Samen met de Universiteit Utrecht hebben we allerlei varianten doorgerekend, goede discussies gevoerd over welke eisen van belang zijn en uiteindelijk besloten het project als prestatiecontract (UAV-GC) in de markt te zetten. Dit is een prestatiecontract waarbij optimaal gebruikt wordt gemaakt van de expertise van de marktpartijen. De inschrijver is gedurende 16 jaar verantwoordelijk voor het opwekken van 1 miljoen kWh per jaar.

LocatieUtrecht
Periode2015 - 2016
KlantUniversiteit Utrecht

Duurzaamheid

Duurzaam werken en duurzame oplossingen leveren vele voordelen op voor onze opdrachtgevers in winst, efficiëntie, draagvlak of imago.

Lees verder

Energietransitie

Naar een betrouwbaar, duurzaam energiesysteem In 2050 moet de energievoorziening van ons land duurzaam zijn. Een belangrijke mijlpaal met het oog op de klimaatverandering. Deze...
Lees verder