André is een deskundig staal- en conserveringsspecialist met ruime ervaring in de railinfrastructuur, weginfrastructuur en natte infrastructuur zoals grote bruggen, perronoverkappingen en remmingswerken. Hij spreekt ‘de taal’ van de staalbranche. Hierdoor kan hij veelal op gelijk niveau communiceren met de opdrachtnemer en de diverse onderaannemers over engineeringkeuzes, fabricagemethodes, laswerk, conservering en montagemethoden, tijdens de engineering- en de uitvoeringsfase. Door zijn ruime ervaring fungeert hij regelmatig als ‘helpdesk’ voor zijn collega’s en voor derden buiten Movares bij vragen over staalwerk, laswerk en conservering.

Kennisgebieden

Projecten