Is de beschikbaarheid van elektrische energie van groot belang voor uw organisatie? Kan uitval van de energievoorziening of een facilitaire installatie processen stilleggen of tot onveilige situaties leiden? Dan is het cruciaal te weten of uw kritische installaties en processen bestand zijn tegen stroomuitval. Movares helpt u dit inzicht te verkrijgen en zoekt samen met u naar de optimale oplossing.

Welke problemen en risico’s zijn er bij netuitval?

Dat merk je pas als je getroffen bent. Of je het nu stroomuitval noemt of netuitval, of de netspanning faalt, er is altijd schade. Soms kost het ‘alleen maar’ geld, maar er kunnen daarnaast ook gevaarlijke of andere niet-acceptabele situaties ontstaan: wachttijden, verliesuren, productieprocessen die tot stilstand komen, gegevens die verloren gaan en opnieuw moeten worden ingevoerd, de service aan uw klanten die stopt. En wat te denken van imagoschade?

Een probleem komt zelden alleen

 De praktijk leert, dat er naast netuitval vaak meer aan de hand is:

  • er is wel tijd, geld en moeite besteed aan een noodstroomvoorziening, maar de installatie is niet in zijn totaliteit beschouwd;
  • de EMC-comptabiliteit is niet geregeld; tijdens netuitval ontstaan er spanningspieken en andere schakelverschijnselen en daar moet uw installatie wel tegen bestand zijn;
  • er is geen goed overzicht van de stand van de installatie en het is niet duidelijk wat het bedienend personeel moet doen om alles weer in bedrijf te krijgen.
Movares ontzorgt bij stroomuitval

 Movares heeft alle expertises in huis om zulke bijkomende problemen op te lossen. Movares is onafhankelijk en niet gebonden aan aannemer, leverancier of fabrikant. Ons doel is niet om u een noodstroomaggregaat of UPS (Uninterruptible Power Supply) te verkopen, maar om uw proces ongestoord doorgang te laten vinden, zelfs bij storingen en stroomuitval.

 

Wat kan Movares voor u betekenen?

Onderzoek met een (risico)inventarisatie en rapportage
Heeft u een probleem met het functioneren van uw installatie?  Movares onderzoekt en levert een plan met een inschatting van de werkzaamheden, kosten en consequenties voor de optimale oplossing. Het plaatsen van een noodstroomaggregaat of een UPS (Uninterruptible Power Supply) op zich is geen oplossing als de rest van uw installatie niet is onderzocht en eventueel aangepast. Movares stelt daarom, samen met kenners van uw proces en installatie de availability en faalkansen vast. Ook stellen we vast welke schade en consequenties optreden bij uitval van (onder)delen. Dit alles aan de hand van de TIER-classificatie.

Integraal advies op maat
Movares vertaalt de oplossing naar maatwerk om een ongestoord proces bij netuitval te krijgen. We kunnen het advies vastleggen in een plan, voorontwerp, gedetailleerd ontwerp, bouwbestek of een testplan. We brengen in kaart wat de netuitval betekent en welke schade dat oplevert voor uw installatie en proces. Tenslotte geven we technische oplossingen aan. De aanpassingen aan de bestaande installatie (of nieuwbouw) leiden tot een plan van aanpak. Daarnaast verzorgen we ombouwplannen, opdat uw proces tijdens de werkzaamheden niet wordt verstoord.

Klantgebonden voorschriften en specificities
Movares maakt desgewenst klantgebonden specificaties of aanvullende regelgeving. Klantgebonden regelgeving biedt de mogelijkheid om aannemers en leveranciers duidelijk te maken wat de wensen en eisen van de klant zijn. Vooraf in regelgeving vastleggen voorkomt problemen achteraf. Klantgebonden regelgeving houdt rekening met Europese en Nederlandse wet en regelgeving. Movares kan voor u alle benodigde regelgeving maken die nodig is gedurende de levensduur van de installatie.

Ontwerpen
Van planvorming en een grof plan (voorontwerp) tot een gedetailleerde set bouwtekeningen, Movares maakt binnen elke fase van uw project een ontwerp. Zodat u als opdrachtgever krijgt wat bedoeld is tegen de juiste prijs en gebouwd binnen de afgesproken planning. We verzorgen ieder gewenst detailniveau, maar ook ieder document dat nodig is voor de bouw, zoals een bestek of materiaallijsten. Onze ontwerpen houden rekening met uw budget, maar ook met uw planning.  Wij kunnen ook ontwerpen van andere partijen, waarbij aspecten als bliksem, overspanning, EMC-comptabiliteit en veilig onderhoud een rol spelen, voor u beoordelen. Of dit nu voor complete, bedrijfszekere elektrische installaties is, voor een datacenter of een noodstroomvoorziening voor ziekenhuisinstallaties.

Testen en testplan van installaties
Movares maakt testplannen en assisteert uw organisatie bij de test. Stelselmatig testen is van belang; niet alleen na de bouw of een wijziging. Ook noodstroomvoorzieningen moeten worden getest om te beoordelen of nog aan de verwachting wordt voldaan. Ondervindt het proces echt geen hinder bij stroomuitval?  Een goede test geeeft inzicht in het gedrag van de installatie en het verloop van het proces. Dat biedt de kans om passende maatregelen te treffen. Zodat u de hoofdschakelaar durft uit te zetten zonder hinder.