Fred van Baalen heeft ruime ervaring en expertise op het gebied van bruggen, tunnels, stations en andere civieltechnische constructies. Hij heeft aan een breed scala van projecten gewerkt, zoals de Betuweroute, HSL-Zuid, OV-terminal Utrecht en grote weginfrastructuurprojecten. Fred werkt zowel voor primaire opdrachtgevers (bijv. ProRail, Rijkswaterstaat) als voor aannemers. Voor diverse aannemerscombinaties is hij, in zowel de tender- als in de uitvoeringsfase, actief als ontwerpleider. Hij is sterk in het vinden van de achterliggende vraag van de klant en het leggen van verbanden tussen de diverse projectdelen (disciplines). Fred is veelal een verbindende factor binnen het projectteam. Door te zorgen voor samenwerking in het team en het strak volgen en sturen van de ontwerpwerkzaamheden borgt hij de kwaliteit van de producten. Fred is sinds 2011 als ‘Registerontwerper’ opgenomen in het constructeursregister.

Kennisgebieden

Projecten

Publicaties