De bouw maakt al jaren een sterke ontwikkeling door. Van gemetselde muren naar prefab wanden, van betonnen bruggen naar composiet bruggen en van overgedimensioneerde  constructies naar slanke stalen bouwwerken met een moderne uitstraling. Door deze ontwikkelingen van dunner, lichter, slanker en goedkoper wordt het ontwerp steeds belangrijker: dat moet ten allen tijde voldoen. Daarbij spelen aspecten als scheurvorming, knikgedrag, vermoeiing, uitzetting en dynamisch gedrag van constructies een steeds prominentere rol. Dat brengt uitdagingen met zich mee voor aannemers, projectontwikkelaars en opdrachtgevers in de bouw en infrastructuur.
De eerder genoemde verandering van materiaalkeuze en ontwerp leiden ertoe dat veel constructies niet meer zijn door te rekenen met standaard methodes, maar dat computermodellen nodig zijn om het gedrag van een constructie in kaart te brengen. Hoewel eenvoudige standaardberekeningen wel inzicht kunnen geven in de globale gevolgen van een bepaalde ontwerpkeuze, is een optimaal ontwerp alleen mogelijk met behulp van specialistische rekenmodellen.  Met dergelijke modellen is het mogelijk om snel en efficiënt ontwerpwijzigingen door te rekenen en de gevolgen van aanpassingen te evalueren.
Met behulp van een breed scala aan erkende softwarepakketten (ANSYS, LS-DYNA en PLAXIS (2D en 3D), zijn onze specialisten in staat om vrijwel alle situaties door te rekenen. Wij hebben ervaring met berekeningen, simulaties en advisering over onder meer de volgende onderwerpen:

  • Bijzonder materiaalgedrag: berekeningen aan plastisch en superkritisch materiaalgedrag en knikgedrag van constructies;
  • Dynamisch gedrag van constructies: trillingen in constructies en trillingsmaatregelen, maar ook vermoeiingsberekeningen.

Door nauwe samenwerking met andere disciplines binnen Movares  bieden onze specialisten u een integraal advies waar u als opdrachtgever op kunt bouwen.  Zo dragen wij een steentje bij aan de verder ontwikkeling en optimalisatie in de bouwsector.