Ons project

Planmatig onderhoud beweegbare kunstwerken Zuid-Holland

Voor tien beweegbare kunstwerken op de vaarweg tussen Den Haag en Rotterdam staat planmatig onderhoud gepland in de periode 2022-2025. Met dit onderhoud en de nodige verbeteringen moeten de kunstwerken weer voldoen aan de eisen die gelden voor onderhoudbaarheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid. Dit vraagt om een grondige voorbereiding. Movares bereidt het planmatig onderhoud aan de tien beweegbare bruggen voor.

Locatie

De vaarweg tussen Den Haag en Rotterdam (vaarweg 1) bestaat uit de Haagse Trekvliet, het Rijn-Schiekanaal en de Delftse Schie. De tien bruggen liggen in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Delft. Het gaat om de Kandelaarbrug, Kruithuisbrug, Abtswoudsebrug, Hambrug, Oostpoortbrug, Koepoortbrug, Plantagebrug, Reineveldbrug, Hoornbrug en Geestbrug.

Onderhoudsstrategie

In het Strategisch Assetmanagement Plan 2017-2020 en het Assetplan DVM & Beweegbare Kunstwerken (BKW) van provincie Zuid-Holland is de onderhoudsstrategie voor de beweegbare bruggen en sluizen uitgewerkt. Het planmatig onderhoud (groot onderhoud) van de objecten is gebaseerd op een meerjarenplanning. Dit is een combinatie van de onderhoudsbehoefte van de objecten – met name de elektrotechnische installaties -, een trajectgewijze aanpak en een gelijkmatige verdeling van onderhoud en werklast.

Van meerjarenplan naar gericht onderhoud

Wij zijn gevraagd het planmatig onderhoud voor alle tien beweegbare kunstwerken verder te inventariseren, uit te werken en voor te bereiden. Daaronder valt ook het opstellen van de bestekken/contracten en het begeleiden van de aanbestedingen. We bevinden ons nu in de voorontwerpfase.

Tot nu toe hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Technische inspectie van alle tien de bruggen
 • Akoestisch onderzoek
 • Asbestinventarisatie
 • NGE-onderzoek (niet gesprongen explosieven)
 • Flora- en Faunaonderzoek
 • Metingen oplegdruk en overgewicht
 • Onderzoek tandwielkasten
 • Conserveringsonderzoek
 • GAP-Analyse
 • Conditionering technische en apparatenruimte
 • Inventarisatie capaciteit hoofdaansluiting
 • Onderzoek naar zinkers
 • Verhardingsonderzoek
 • CE-conformiteitstraject
LocatieDen Haag
Periode2021 - Heden
Klantprovincie Zuid-Holland

Infra installaties

Movares biedt onderzoek, advies, ontwerp, bestek, kostenramingen, inspecties en onderhoudsplannen voor Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige Installaties en voor ICT-netwerken.

Lees verder

Infrastructuur

Lees verder

Kunstwerken

Civiele kunstwerken, zoals bijvoorbeeld bruggen, tunnels, viaducten, geluidsschermen, ecoducten, sluizen en gemalen, vormen een belangrijk onderdeel van onze infrastructuur.

Lees verder

Natte Beweegbare Infra en Machineveiligheid

Movares biedt oplossingen voor vervoersproblemen bij kruisingen van vaar-, rail- en verkeerswegen zoals bruggen en viaducten.

Lees verder