Ons project

1e Schinkelbrug voorzien van CE-markering

Beweegbare bruggen zijn volgens de wet, zowel arbeidsmiddel, als machine en moeten daarom voldoen aan eisen, die veilig gebruik van de bruggen mogelijk maken. Dit wordt aangetoond met behulp van een CE-markering.

Vraag van de opdrachtgever

ProRail heeft Movares gevraagd om haar te ondersteunen met de aanpassingen aan de 1e Schinkelbrug, zodat dezelfde eisen, volgens de Machinerichtlijn, van toepassing zijn die ook gelden bij een nieuwe brug.

De 1e Schinkelbrug van ProRail is op 1 juni 2017 voorzien van CE-markering. Daarmee verklaart ProRail dat de spoorbrug na de ombouw en elektrificatie voldoet aan de essentiële veiligheidseisen van de Europese Richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn). Aanleiding om aan deze wettelijke eisen te voldoen was de gedeeltelijke vervanging van het bewegingswerk als gevolg van de elektrificatie van de brug (project OV-saal) en de voorbereiding op afstandsbediening (project Zuidas Dok). Deze aanpassingen aan de spoorbrug zijn zodanig substantieel dat in termen van de Machinerichtlijn, dezelfde eisen van toepassing werden die ook gelden bij een nieuwe brug.

Veilige brug

De aannemerscombinatie CNMS (Combinatie Nieuwe Meer Sporen) heeft de werkzaamheden voor opdrachtgever Alliantie Amsterdamse Waltz uitgevoerd (Alliantie tussen opdrachtnemer en ProRail).
Movares heeft vanaf 2012 adviezen gegeven en inhoudelijk bijgedragen in het traject om te komen tot een aantoonbaar veilige brug.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares heeft ProRail geholpen om het proces van CE-markering in goede banen te leiden.
Vooral het ontwarren van de knoop wat betreft de verantwoordelijkheden was intensief, vanwege de vele betrokken partijen. Uiteindelijk is het proces naar tevredenheid van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer doorlopen, met de CE-markering als resultaat.

1e Schinkelbrug

De 1e Schinkelbrug van ProRail is een van beweegbare bruggen die onderdeel uitmaakt van het Schinkelcomplex, de bruggen over de Schinkel in Amsterdam. Tussen twee beweegbare verkeersbruggen van Rijkswaterstaat (A10 binnen- en buitenring) liggen tevens de 2e Schinkelbrug (ProRail) en een brug voor de metro van Amsterdam. De bruggen worden in verband met treinverkeer alleen ’s nachts geopend voor scheepvaart, en dan vooral voor zeilschepen als deel van de zogenoemde ‘Staande Mastroute’.

LocatieAmsterdam
Periode2012 - 2017
KlantProRail

Natte Beweegbare Infra en Machineveiligheid

Movares biedt oplossingen voor vervoersproblemen bij kruisingen van vaar-, rail- en verkeerswegen zoals bruggen en viaducten.

Lees verder