Martijn Dijkers is met zijn ruime kennis van civiele techniek en jarenlange ervaring met het opstellen en beoordelen van ramingen in alle voorkomende projectfasen een van de meer ervaren kostendeskundigen binnen Movares. Naast de algemene technische opleiding civiele techniek is hij opgeleid tot Certified Cost Engineer en als vast lid van de Special Interest Group Grond-, Weg- en Waterbouw binnen de DACE (Dutch Association of Cost Engineers) nauw betrokken bij de ontwikkelingen binnen het vakgebied zoals onder meer de SSK (Standaard Systematiek voor Kostenramingen), Value Engineering, Life Cycle Costing en BIM.

Martijn is veelgevraagd mee te denken bij vraagstukken die zowel technisch als kostentechnisch ingewikkeld zijn. Complexe projecten zijn voor hem geen obstakel. Martijn ziet het als een uitdaging hier goed in te adviseren waar het gaat om budgetten, kosten van risico’s en levensduurkosten.

Kennisgebieden

Projecten