Ons project

Stille brug

Stalen bruggen leiden in de omgeving van een weg of spoorweg tot een verhoogd geluidsniveau. Vooral bij vrachtwagenpassages kan bij laagfrequente geluidshinder ontstaan in de omgeving van een stalen verkeersbrug. Rijkswaterstaat hanteert nu een “Reken- en meetvoorschrift stille brug” om de toeslag van stalen verkeersbruggen te bepalen en te gebruiken bij geluidsberekeningen.

 

Vraag van de klant

Rijkswaterstaat vraagt aan Movares op grond van een vergelijking tussen berekeningen en metingen nader inzicht te verschaffen in de geluidproductie van bij Rijkswaterstaat in beheer zijnde bruggen en de voorspelbaarheid hiervan op basis van berekeningen. Dit dient te leiden tot een update van het reken- en meetvoorschrift stille brug, aangevuld met een op te stellen protocol trillingsmetingen en een voorstel/update voor de vraagspecificaties bij bestekken voor stille bruggen.

FEM en BEM berekeningen

Om al tijdens de ontwerpfase te komen tot een ontwerp dat aan de vereiste reductie van de brugtoeslag voldoet, gebruikt Movares de combinatie van FEM en BEM berekeningen. Met eindige elementen berekeningen (FEM) worden de trillingsvormen van de brug berekend, en uit randelementen berekeningen (BEM) volgt de bijbehorende geluidsafstraling naar de omgeving.

Movares heeft de rekenmethode getoetst aan de hand van metingen. Dit heeft geleid tot verschillende verbetervoorstellen voor de rekenmethode met FEM-BEM berekeningen, en daarnaast tot verbetervoorstellen voor het “Reken- en meetvoorschrift stille brug”.

Uit dit project is naar voren gekomen dat de methode om met FEM/BEM berekeningen stalen bruggen stiller te maken een krachtig gereedschap is.

LocatieNederland
Periode2014 - 2015
KlantRijkswaterstaat

Geluid en trillingen

De ruimte in Nederland is beperkt en omwonenden ondervinden daardoor al gauw hinder van een weg, spoorlijn of bouwproject. Movares heeft een team van ervaren...
Lees verder

Natte Beweegbare Infra en Machineveiligheid

Movares biedt oplossingen voor vervoersproblemen bij kruisingen van vaar-, rail- en verkeerswegen zoals bruggen en viaducten.

Lees verder