Wij werken hard aan kennisontwikkeling op het gebied van innovatieve contractvormen en (Europees) aanbesteden. Hierdoor kunnen wij onze klanten altijd adviseren over de laatste stand van zaken binnen dit dynamische onderwerp.

Zo zijn wij actief op het gebied van D.B.F.M.O. (Design, Build, Finance, Maintain & Operate) contractvormen en duurzaam aanbesteden. Ook werken we nauw samen met diverse onderwijsinstellingen, waaronder de Hogeschool Utrecht. Opdrachtgevers helpen wij niet alleen bij concrete projecten, ook vinden we het een uitdaging hun gehele organisatie mee te nemen in de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Steeds steken wij ons verhaal zo in, gericht op de problemen en vragen van de specifieke doelgroep.

 

Externe kwaliteitsborging bij Gemeente Arnhem

Gemeente Arnhem zocht ondersteuning bij het project Externe Kwaliteisborging, gestoeld op de Design & Construct-systematiek. Deze manier van werken is de kern van geïntegreerde contracten, waarbij juist de opdrachtnemer verantwoordelijkheid neemt voor de uiteindelijke kwaliteit. Voor veel opdrachtgevers is dit nieuw en soms onwennig. Wij hebben een grote groep uitvoerders, projectleiders en afdelingsmanagers van Gemeente Arnhem ingewijd in dit onderwerp, zodat Design & Constructprojecten in de toekomst nog beter verlopen.
Door het betrekken van een aannemer ontstonden waardevolle kennisuitwisseling tussen markt en overheid.

 

Geïntegreerde contracten bij Gemeente Hengelo

Gemeente Hengelo wilde dieper ingaan op actuele ontwikkelingen in contractvormen en aanbestedingen. Deze verdiepingsslag hebben we afgesloten met een workshop waarin we een actuele casus behandelden. Door de laatste juridische actualiteiten te vertalen naar praktische lessen voor projecten, maken we de procedures voor iedereen begrijpelijk.