Ons project

Ontwerp renovatie stuw en gemaal Hazepad

Het gemaal Hazepad is gelegen in Benschop en zorgt voor de wateraanvoer voor o.a. het op peil houden van de Benschopperwetering. Bij een te hoog peil op de Benschopperwetering wordt het water via de naastgelegen stuw afgevoerd naar de polder. Het gemaal en de stuw zijn in 1984 gebouwd en zijn aan groot onderhoud toe. Daarnaast hebben het gemaal en de stuw onvoldoende capaciteit meer. Dus uitbreiding is noodzakelijk.

Vraag van de opdrachtgever

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vroeg Movares voor het uitvoeren van de studiefase, de ontwerpfase en het maken van het bestek met tekeningen voor de renovatie van de stuw en het gemaal Hazepad.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares voerde voor dit project de volgende werkzaamheden uit:
– Studiefase: onderzoek geo/bodem/ecologie
– Variantenstudie van de mogelijke oplossingen van de grondkering
– Het maken van een Voorlopig Ontwerp
– Het maken van ontwerpberekeningen en tekeningen voor het Definitief Ontwerp en bestek
– Het maken van de bestekomschrijving zodat de aannemer de renovatie kan realiseren 
– Het opstellen van een investeringsraming

Daarnaast stelde Movares het elektrotechnisch bestek op voor de elektrotechnische onderdelen van de stuw en het gemaal. Een en ander conform de Machinerichtlijn.

LocatieBenschop
Periode2017 - 2017
KlantHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Natte Beweegbare Infra en Machineveiligheid

Movares biedt oplossingen voor vervoersproblemen bij kruisingen van vaar-, rail- en verkeerswegen zoals bruggen en viaducten.

Lees verder