• Assetmanagement
  We leggen voor u de verbanden tussen de drie organisatorische niveaus in Assetmanagement: strategisch, tactisch en organisatorisch.
 • BridgeDoctor®
  Geen land ter wereld heeft zoveel beweegbare bruggen als Nederland. Ze vormen een essentieel onderdeel van onze infrastructuur. Veel beweegbare bruggen zijn in de jaren...
 • Computational Design
  Inzet van softwaretools biedt engineers van Movares de mogelijkheid materiaal in constructies zo efficiënt mogelijk in te zetten; alleen materiaal waar nodig, zeer duurzaam.
 • Constructief Ontwerpen & Bouwkunde
  Multidisciplinair werken, veel creatieve inbreng en het gebruik van innovatieve materialen en technieken. Dat zijn belangrijke ingrediënten voor een goed, kwalitatief constructief ontwerp.
 • Dynamica en modellering
  Movares heeft een brede expertise op het gebied van trillingsmetingen, het beoordelen van trillingshinder en -schade door (rail)verkeer en bouwwerkzaamheden.
 • GIS
  Kaarten, data en mensen verbinden om snelle en slimmere beslissingen te kunnen nemen. Dat kan met GIS, het Geografisch Informatie Systeem. Movares heeft veel verschillende...
 • Infra installaties
  Movares biedt onderzoek, advies, ontwerp, bestek, kostenramingen, inspecties en onderhoudsplannen voor Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige Installaties en voor ICT-netwerken.
 • Infra-ontwikkeling
  Het gebruik van infrastructuur wijzigt continu. Bovendien moet de infrastructuur optimaal gebruikt worden tegen zo laag mogelijke kosten.
 • Kunstwerken
  Civiele kunstwerken, zoals bijvoorbeeld bruggen, tunnels, viaducten, geluidsschermen, ecoducten, sluizen en gemalen, vormen een belangrijk onderdeel van onze infrastructuur.
 • Natte Beweegbare Infra en Machineveiligheid
  Movares biedt oplossingen voor vervoersproblemen bij kruisingen van vaar-, rail- en verkeerswegen zoals bruggen en viaducten.
 • SysteemIntegratie
  Grote projecten zijn uitdagend om te managen. Elk complex eindproduct is immers samengesteld uit diverse onderdelen en subsystemen die alle tezamen op het aangewezen moment...
 • Vergunningen
  De discipline Vergunningen van Movares adviseert rondom en verzorgt alle publiekrechtelijke toestemmingen die u nodig heeft om uw project te kunnen realiseren.
 • Verkeer en vervoer
  Hoe houden we Nederland bereikbaar terwijl de hoeveelheid verkeer blijft toenemen? Voor al uw verkeer- en vervoervraagstukken kunt u bij Movares terecht.
 • Visuals
  De afdeling Visuals van Movares ondersteunt u met maatwerkoplossingen bij onderzoek, toetsing of het creëren van draagvlak door middel van visualisatie en simulatie.
 • Wegen
  Movares werkt aan integrale projecten en zoekt naar een geschikte oplossing; een doordacht verkeerskundig wegontwerp, een zorgvuldige landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing van wegen en kunstwerken.

Word jij onze nieuwe collega?