Verkeer en vervoer

Hoe houden we Nederland bereikbaar terwijl de hoeveelheid verkeer blijft toenemen ? Door alle vervoersbewegingen – treinen, metro’s, trams, bussen, auto’s, goederenvervoer, schepen, energiestromen, (E-)fietsen en voetgangers – te optimaliseren en op knooppunten goed op elkaar te laten aansluiten. Met aandacht voor de verkeersveiligheid, leefbaarheid en het milieu.

Creatieve oplossingen

Om Nederland bereikbaar én leefbaar te houden zijn creatieve oplossingen nodig.  Alleen dan kunnen we het verkeer laten doorstromen, diverse modaliteiten optimaal op elkaar laten aansluiten op knooppunten en de verkeersveiligheid waarborgen. Of het nu gaat om complexe binnenstedelijke situaties of om regionale verbindingen, samen met onze opdrachtgevers zoeken wij steeds naar passende, innovatieve en duurzame oplossingen. Wij zijn deskundig in het hele proces, van ideevorming tot realisatie, binnen de hele mobiliteitsketen.

Creatieve oplossingen zijn ook nodig om het hoofd te bieden aan de toenemende parkeerproblematiek. Fietsen nemen hierin een bijzondere plek in. Movares adviseert bij de ontwikkeling van fietsbeleid en het implementeren van nieuwe concepten, zoals Park+(E-)bike. We zijn betrokken bij het plannen, ontwerpen en bouwen van vrijwel alle fietsenstallingen bij stations in Nederland.

Openbaar vervoer

Met openbaar vervoer kunnen veel reizigers vervoerd worden, met de vereiste  kosten/baten-verhouding. In de stad maakt openbaar vervoer snel vervoer mogelijk met efficiënt ruimtegebruik, optimaal energiegebruik, luchtkwaliteit en geluid. Onze mensen hebben ruime ervaring bij zowel vervoerbedrijven als overheden. Wij onderzoeken, ontwerpen en realiseren netwerken en infrastructuur die aansluit op de ruimtelijke plannen van onze opdrachtgevers, voor onder meer trein-, tram-, HOV- en BRT-systemen, busbanen, (dynamische) busstations, knooppunten en stations. We kunnen de oplossingsmogelijkheden vooraf simuleren en toetsen op capaciteit en verkeersveiligheid, of doorrekenen met een verkeersmodel.

Voor al uw verkeer- en vervoervraagstukken kunt u bij ons terecht.