Gemeente Westland staat voor meerdere grotere (mobiliteits)opgaven. Samen met Movares heeft de gemeente een mobiliteitsvisie opgesteld. In slechts zes maanden tijd zijn ambitieuze plannen gemaakt rondom bereikbaarheid, doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid; deze zijn unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad.

Senior adviseur parkeren en mobiliteit hans.zuiver@movares.nl+316 - 30 86 04 92

Westland is de derde economische regio in Nederland. Vanuit de tuinbouwgebieden, de Greenport, moeten versproducten binnen 24 uur op de plek van bestemming zijn. Dit vraagt heel wat als het gaat om bereikbaarheid en doorstroming. Het aantal inwoners neemt de komende tijd toe tot 130.000 en ook het aantal arbeidsplaatsen stijgt. Er waren al diverse lange termijn maatregelen uitgewerkt om hetĀ  leefbaar en bereikbaar te houden. Uit recente doorrekeningen bleek dat de gemeente al in 2030 al geconfronteerdĀ  zou worden met nieuwe knelpunten. Samen met Movares is de gemeente hard aan de slag gegaan met de mobiliteitsvisie.

Movares heeft geholpen met het proces en het schrijven van de mobiliteitsvisie. Hierin hebben we het volgende uitgewerkt:

  • Bovenliggend beleid
  • Trends en ontwikkelingen
  • Huidige verkeerssituatie
  • Doelen en ambities 2040
  • Uitwerking per modaliteit
  • Uitvoeringsprogramma korte, middellange, lange termijn

Bijzonderheden

De mobiliteitsvisie is unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Al op korte termijn wordt een snelfietspad aangelegd, wordt het OV uitgebreid en komt er een systeem met connected logistics. SMART-toepassingen voor vrachtwagens die de doorstroming moeten verbeteren.

Kenmerken van dit project

 
LocatieWestland
 
Periode2019 - 2019
KlantGemeente Westland

Kennisgebieden