Hans Zuiver is een ervaren adviseur op het gebied van stedelijke mobiliteit en (fiets)parkeren. Hij krijgt energie van vraagstukken waar parkeren, verkeer en ruimtelijke ontwikkeling samenkomen.

De afgelopen jaren heeft hij voor diverse gemeentes nieuw parkeerbeleid opgesteld en geadviseerd over parkeernormen / parkeeroplossingen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voor de gemeente Nijmegen is hij momenteel bezig met een actualisatie van de parkeervisie en parkeernormen voor auto en fiets.

In 2019 heeft hij voor de gemeente Westland de Mobiliteitsvisie 2040 opgesteld. Centraal hierin staan maatregelen die de komende 10-20 jaar bijdragen aan een betere openbare ruimte / meer ruimte voor de voetganger, goede-snelle fietsverbindingen met omliggende gemeenten, beter-sneller openbaar vervoer en betere doorstroming op de wegen voor onder andere agrologistiek vrachtverkeer.

Hij was daarnaast betrokken bij de ‘marktscan touringscars’. In dit project voerde Movares een stadsbrede scan in Amsterdam uit van locaties waar touringcars vaak komen (routes, halteplaatsen, parkeerplaatsen) en de te verwachte ontwikkelingen van deze markt.

Hans is een enthousiaste teamspeler die zijn medespelers, zowel opdrachtgevers als zijn collega’s bij Movares, ruimte geeft voor eigen ideeën en ontwikkeling.

Kennisgebieden

Projecten

Diensten