Hans Zuiver is een ervaren adviseur op het gebied van stedelijke mobiliteit en parkeren. Hij krijgt energie van vraagstukken waar parkeren, verkeer en ruimtelijke ontwikkeling samenkomen. Voor de ontwikkeling van het stationsgebied Centrum Amsterdam-Noord (begin van de Noord/Zuidlijn) en de NDSM-werf stelde hij recentelijk een gebiedsvisie parkeren en een dynamische parkeerbalans op. De afgelopen jaren heeft Hans voor diverse gemeentes nieuw parkeerbeleid opgesteld / geëvalueerd en geadviseerd over onder andere parkeernormen. Hij was daarnaast betrokken bij de ‘marktscan touringscars’. In dit project voerde Movares een stadsbrede scan in Amsterdam uit van locaties waar touringcars vaak komen (routes, halteplaatsen, parkeerplaatsen) en de te verwachte ontwikkelingen van deze markt. Voor de gemeente Amsterdam stelde Hans een ‘stand van zaken notitie’ voetgangers op. De vraag van de gemeente was: hoe is het gesteld met de voetgangers in de stad? Waar liggen knelpunten? En op welk vlak? Welke maatregelen zijn al getroffen? Wat is de opgave voor de komende tijd? Hans is een enthousiaste teamspeler die zijn medespelers, zowel opdrachtgevers als zijn collega’s bij Movares, ruimte geeft voor eigen ideeën en ontwikkeling.

Kennisgebieden

Projecten

Diensten