Ons project

Mobiliteitsbeleid Druten en Wijchen

De gemeenten Druten en Wijchen staan de komende jaren voor een aantal grote opgaven als gevolg van diverse ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Zo is in beide gemeenten sprake van een woningtekort, vergrijst de bevolking, worden wensen/ambities op het gebied van duurzaamheid steeds belangrijker en staat de bereikbaarheid onder druk. Ontwikkelingen die samenhangen met dergelijke opgaven zijn sterk van invloed op de mobiliteitsbehoefte en het gebruik van de infrastructuur.

Senior adviseur parkeren en mobiliteit hans.zuiver@movares.nl+31 (0)6 - 30 86 04 92

Vraag van de opdrachtgever

De gemeenten Druten en Wijchen hebben Movares gevraagd om het gemeentelijk mobiliteitsbeleid van beide gemeenten gezamenlijk te actualiseren.

Uitgevoerde werkzaamheden

De werkzaamheden betreffen:

  • het in beeld brengen van de huidige verkeerssituatie via een online-enquĂȘte en een viertal online werksessies met belanghebbenden Waar doen zich problemen voor en door wie worden die veroorzaakt?
  • Het beschrijven van ruimtelijke ontwikkelingen, trends en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en het bovenliggend beleidskader.
  • Het opstellen van een mobiliteitsvisie met 5 speerpunten.
  • Het uitwerken van concrete maatregelen waarmee de mobiliteitsvisie de komende jaren gerealiseerd kan worden.
  • Het presenteren van het concept-mobiliteitsplan aan belanghebbenden.

Bijzonderheden

Het mobiliteitsbeleid is opgebouwd uit twee losse documenten. De mobiliteitsvisie bevat de visie van de gemeenten Druten en Wijchen op mobiliteit voor de periode 2020-2030. Deze visie is eind november 2020 vastgesteld door de Colleges van B&W en dient als bouwsteen voor de gemeentelijke Omgevingsvisie en het mobiliteitsplan. Het mobiliteitsplan bevat concrete maatregelen waarmee de doelen kunnen worden bereikt.

Innovatief

We hebben een interactieve online brainstormsessie gehouden met het projectteam van de gemeente. Hierin hebben zij op een digitale kaart maatregelen aangegeven die in het mobiliteitsplan moeten komen.

LocatieDruten-Wijchen
Periode2020 - Heden
KlantGemeenten Druten en Wijchen

Verkeer en vervoer

Hoe houden we Nederland bereikbaar terwijl de hoeveelheid verkeer blijft toenemen? Voor al uw verkeer- en vervoervraagstukken kunt u bij Movares terecht.

Lees verder