De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk gaan per 1 januari 2022 samen in de gemeente Dijk en Waard.
Dijk en Waard staat de komende jaren voor een aantal grote opgaven als gevolg van diverse ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. De druk op de woningmarkt in de regio is groot. De laatste uitbreidingsgebieden zijn momenteel in ontwikkeling, de aandacht voor stedelijke ontwikkeling verschuift hierdoor naar de bestaande stad.

Senior adviseur parkeren en mobiliteit hans.zuiver@movares.nl+316 - 30 86 04 92

Vraag van de opdrachtgever

De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk hebben Movares gevraagd om het gemeentelijk mobiliteitsbeleid van te harmoniseren en te actualiseren.

Bijzonderheden

Om goed inzicht te krijgen op de feitelijke problemen, wensen en kansen op het gebied van mobiliteit, is gekozen om een online-enquête uit te zetten. Vanwege covid-19 was het niet mogelijk om fysieke bijeenkomsten organiseren.
De in juni-juli 2020 uitgevoerde enquête is door bijna 3.200 mensen ingevuld. De uitkomsten geven hiermee een goed en representatief beeld van hoe bewoners tegen de huidig verkeerssituatie en mobiliteitsmogelijkheden aankijken.

Uitgevoerde werkzaamheden

De werkzaamheden betreffen:

  • het in beeld brengen van de huidige verkeerssituatie. Waar doen zich problemen voor en door wie worden die veroorzaakt?
  • Het beschrijven van ruimtelijke ontwikkelingen, trends en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en het bovenliggend beleidskader.
  • Het voorzitten van een digitale raadssessie waarin richting is gegeven naar de mobiliteitsambies
  • Het opstellen van een mobiliteitsambitie, als routekaart naar het einddoel.
  • Het uitwerken van concrete maatregelen waarmee de mobiliteitsambitie de komende jaren gerealiseerd kan worden.

Kenmerken van dit project

 
LocatieHeerhugowaard en Langedijk
 
Periode2020 - Heden
KlantGemeenten Heerhugowaard en Langedijk

Kennisgebieden