Ons project

Omgevingsprogramma Mobiliteit Dijk en Waard

De nieuwe gemeente Dijk en Waard wil de komende jaren zorgen voor een bereikbare, duurzame, veilige en leefbare gemeente, waarbij nog meer dan voorheen wordt ingezet op lopen, fietsen en duurzame mobiliteit. Wij zijn gevraagd om een Omgevingsprogramma Mobiliteit op te stellen.

Senior adviseur parkeren en mobiliteit hans.zuiver@movares.nl+31 (0)6 - 30 86 04 92

Duurzaam verbeteren

De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk gaan per 1 januari 2022 samen in de gemeente Dijk en Waard. Dit biedt kansen om het mobiliteitsnetwerk op een duurzame wijze te verbeteren. We hebben niet gekozen voor een compleet nieuwe insteek, maar vooral ingezet op actualisatie en harmonisatie van bestaand beleid: doorgaan met wat goed gaat en bijsturen waar het beter kan.

Onze aanpak

Allereerst hebben we de huidige verkeerssituatie in beeld gebracht: waar doen zich problemen voor en door wie worden die veroorzaakt? We hebben de ruimtelijke ontwikkelingen, trends en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en het bovenliggend beleidskader beschreven. We waren voorzitter van een digitale raadssessie waarin richting is gegeven aan de mobiliteitsambities.

Vervolgens hebben we de mobiliteitsambitie opgesteld, als routekaart naar het einddoel, met een pakket aan concrete maatregelen voor de komende jaren.

Het Omgevingsprogramma Mobiliteit is in februari 2021 unaniem door beide gemeenteraden vastgesteld.

Digitale enquête

Om goed zicht te krijgen op de feitelijke problemen, wensen en kansen op het gebied van mobiliteit, is gekozen om een online-enquête uit te zetten. Vanwege COVID-19 was het niet mogelijk om fysieke bijeenkomsten organiseren. De respons was groot: bijna 3.200 mensen hebben de enquête ingevuld. De uitkomsten geven hiermee een goed en representatief beeld van hoe bewoners aankijken tegen de huidig verkeerssituatie en mobiliteitsmogelijkheden.

Innovatief

Het Omgevingsprogramma Mobiliteit is opgesteld binnen de context van de nieuwe Omgevingswet en sluit aan op de (nog niet vastgestelde) Omgevingsvisie Dijk en Waard.

LocatieHeerhugowaard
Periode2020 - 2021
KlantGemeenten Heerhugowaard en Langedijk

Verkeer en vervoer

Hoe houden we Nederland bereikbaar terwijl de hoeveelheid verkeer blijft toenemen? Voor al uw verkeer- en vervoervraagstukken kunt u bij Movares terecht.

Lees verder