In het gemeentelijk mobiliteitsbeleid van Landsmeer zijn een evaluatie van de blauwe zone en het opstellen van een Nota Parkeernormen als acties benoemd. Er zijn echter ook andere parkeeraspecten die binnen Landsmeer spelen zoals fietsparkeren, parkeren grote voertuigen, oplaadvoorzieningen en parkeervoorzieningen voor specifieke doelgroepen. Dit vraagt om actualisatie van het parkeerbeleid.

Senior adviseur parkeren en mobiliteit hans.zuiver@movares.nl+316 - 30 86 04 92

Parkeerbeleidsplan

De gemeente Landsmeer heeft Movares gevraagd om integraal parkeerbeleidsplan op te stellen.

Parkeerpanel

De werkzaamheden betreffen:

  • het actualiseren van de gemeentelijke parkeernormen
  • het evalueren van de blauwe zone en doen van aanbevelingen t.a.v. eventuele aanpassingen
  • het opstellen van een integrale parkeernota

Hiervoor nemen we enquĂȘtes af onder omwonenden, bezoekers en ondernemers van het winkelcentrum, bespreken we actuele knelpunten en mogelijke oplossingen met een parkeerpanel (ondernemers en bewoners) en bespreken we het kader van het nieuwe parkeerbeleid met de raadscommissie.

Kenmerken van dit project

 
LocatieLandsmeer
 
Periode2020 - Heden
KlantGemeente Landsmeer

Kennisgebieden