Ons project

Wijziging betaald parkeren Transvaal – Schilderswijk

In de Haagse wijken Transvaal-Schilderswijk geldt sinds 1997 betaald parkeren. Tussen deze twee wijken in ligt de Haagse Markt. De parkeerdruk kan in deze omgeving overdag oplopen door het hoge aantal bezoekers van de markt. Het parkeerregime is hier in 2015 geëvalueerd, en een van de uitkomsten was dat voor meer uniformiteit en duidelijkheid kon worden gezorgd als de tijden waarop betaald parkeren geldt zouden worden uitgebreid.

Vraag van de opdrachtgever

Movares is om een projectleider gevraagd die de wijziging van het parkeerregime kon coördineren en dit samen met diverse betrokkenen binnen de gemeente door kan voeren.

Uitgevoerde werkzaamheden

  • Projectleiding bestuurlijke besluitvorming
  • Coördinatie van de wijziging op straat (bebording, parkeerapparatuur)
  • Communicatie richting bewoners en ondernemers.

Onze werkzaamheden startte in juli, het college heeft in augustus ingestemd met het voorstel en het parkeerregime is formeel per 1 november 2017 gewijzigd.

De gemeente is hierna nog door ons ondersteund voor wat betreft de afhandeling van vragen en klachten, alsmede het opstellen van een plan van aanpak voor de evaluatie.

LocatieDen Haag
Periode2017 - 2018
KlantGemeente Den Haag