Ons project

Parkeerbalans NDSM-terrein

Het NDSM-gebied, een voormalige scheepswerf, wordt door de gemeente Amsterdam herontwikkeld naar een stedelijk gebied met woningen, creatieve bedrijven, kantoren, onderwijs, leisure en retail. Het gebied ligt direct aan het IJ in Amsterdam-Noord. In 2013 is een investeringsbesluit voor het gebied vastgesteld. De ontwikkeling vindt gefaseerd plaats. De plannen voorzien in de realisatie van twee gebouwde parkeervoorzieningen voor bezoekers van het gebied. Er kan nu nog op straat worden geparkeerd. In de eindsituatie is parkeren in de openbare ruimte echter nog slechts beperkt mogelijk. Parkeren vindt dan plaats op eigen terrein of in de openbare parkeergarages.

Senior adviseur parkeren en mobiliteit hans.zuiver@movares.nl+31 (0)6 - 30 86 04 92

Vraag van de opdrachtgever

De gemeente Amsterdam vroeg Movares een dynamische parkeerbalans voor de openbare parkeervoorzieningen in het gebied op te stellen, met een doorkijk naar 2026. Dit zodat vraag en aanbod gedurende de ontwikkeling van het NDSM-terrein optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd.

Uitgevoerde werkzaamheden

We hebben de ruimtelijke plannen verwerkt in een parkeerbalans voor het plangebied. Hierbij hebben we per kavel het bouwprogramma, de fasering en de (huidige en toekomstige) openbare parkeercapaciteit weergeven. Hiermee is voor de periode 2018-2026 de verhouding tussen de parkeervraag en het parkeeraanbod inzichtelijk gemaakt en is doorgerekend wanneer moet worden begonnen met de start van de gebouwde collectieve parkeervoorziening  in het oostelijk deel.

LocatieAmsterdam
Periode2017 - 2017
KlantAmsterdam

Infrastructuur

Lees verder

Verkeer en vervoer

Hoe houden we Nederland bereikbaar terwijl de hoeveelheid verkeer blijft toenemen? Voor al uw verkeer- en vervoervraagstukken kunt u bij Movares terecht.

Lees verder