Ons project

Parkeerbeleid en Parkeernormen Nijmegen

Nijmegen is populair om in te wonen. Er wordt veel gebouwd in de stad: in de Waalsprong, het Waalfront, bij de stations en in de stad. Hierbij worden gebouwde parkeervoorzieningen gerealiseerd. De gemeente wil dat nieuwe bewoners deze voorzieningen ook daadwerkelijk gaan gebruiken en dat de woningen betaalbaar zijn. Dit was aanleiding voor de gemeente om haar parkeerbeleid te herzien.

Senior adviseur parkeren en mobiliteit hans.zuiver@movares.nl+31 (0)6 - 30 86 04 92

Vraag van de opdrachtgever

De gemeente Nijmegen heeft Movares gevraagd om een parkeerbeleidsplan op te stellen en de gemeentelijke parkeernormen voor auto en fiets te actualiseren.

Uitgevoerde werkzaamheden

De werkzaamheden betreffen:

  • het in beeld brengen van de huidige parkeer-situatie middels een drietal parkeermarkten. Waar doen zich problemen voor en door wie worden die veroorzaakt?
  • Het opstellen van een parkeervisie. Welke doelen streeft de gemeente na in het parkeerbeleid?
  • Het uitwerken van een maatregelen op het gebied van parkeerregulering, parkeren op afstand, parkeernormen, deelauto’s etc.
  • Het verwerken van (+500) reacties op het concept-parkeerbeleid en opstellen van een Nota van Beantwoording
  • Het presenteren en toelichten van het concept-parkeerbeleid tijdens een zevental webinars
  • Het opstellen van de definitieve parkeernota
  • Het opstellen van geactualiseerde beleidsregels parkeernormen

Bijzonderheden

De parkeernota is op 25 november 2020 vastgesteld door de gemeenteraad.

LocatieNijmegen
Periode2019 - 2020
KlantGemeente Nijmegen

Verkeer en vervoer

Hoe houden we Nederland bereikbaar terwijl de hoeveelheid verkeer blijft toenemen? Voor al uw verkeer- en vervoervraagstukken kunt u bij Movares terecht.

Lees verder