Ons project

Actualisatie RVV Beleidsregels Amsterdam

In het ‘Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV)’ zijn alle verkeersregels en verkeerstekens te vinden die landelijk van toepassing zijn. Een ontheffing hierop is vereist als bepaalde verkeerstekens of -regels die een gebod of een verbod inhouden, overtreden moeten worden. Iedere gemeente kan als wegbeheerder RVV-ontheffingen voor het lokaal wegennet verlenen. De gemeente Amsterdam heeft hiertoe in 2016 stadsbrede beleidsregels opgesteld. Bij vaststelling is aangegeven dat in 2017 een evaluatie plaats zou vinden.

Senior adviseur parkeren en mobiliteit hans.zuiver@movares.nl+31 (0)6 - 30 86 04 92

Vraag van de opdrachtgever

Movares is gevraagd om de RVV-beleidsregels van de gemeente Amsterdam te evalueren en daar waar mogelijk aan te scherpen. Dit om  oneigenlijk gebruik van uitgegeven ontheffingen tegen te gaan.

Uitgevoerde werkzaamheden

– Analyse van de in 2016 uitgegeven RVV-ontheffingen (locatie, duur, categorie)
– Interviews met betrokken medewerkers binnen de gemeente
– Interviews met Rijkswaterstaat en instanties die een landelijke RVV vrijstelling hebben
– Wijzigen en aanscheren van de ‘Beleidsregels ontheffing artikel 87 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens’
– Interne afstemming en besluitvorming

LocatieAmsterdam
Periode2017 - 2017
KlantAmsterdam

Verkeer en vervoer

Hoe houden we Nederland bereikbaar terwijl de hoeveelheid verkeer blijft toenemen? Voor al uw verkeer- en vervoervraagstukken kunt u bij Movares terecht.

Lees verder