Ons project

Parkeerbalans ruimtelijke ontwikkeling centrum Amsterdam-Noord

Bij het Buikslotermeerplein wordt een nieuw centrum ontwikkeld: ‘het Stationsgebied Centrum Amsterdam-Noord (CAN)’. Dit centraal in Amsterdam-Noord gelegen gebied wordt gerealiseerd rondom het beginstation van de Noord/Zuidlijn. Amsterdam Centraal is vanaf medio 2018 met de metro binnen 5 minuten te bereiken. Naast het metrostation komt een nieuw regionaal busstation. Overstappen op een ander vervoermiddel dan metro of bus wordt gemakkelijk met een fietsenstalling direct onder en naast het busstation en de nabij gelegen P+R voorziening. De directe omgeving van het metrostation moet een gebied worden met een hoge ruimtelijke kwaliteit, waar men voor langere tijd wil verblijven (wonen, werken voorzieningen). Er komt een groot aantal woningen, verschillende voorzieningen, kantoren en een hotel. In oktober 2012 zijn twee scholen (het MBO College Noord en de Brederode Mavo) geopend en ook de eerste woningen zijn inmiddels opgeleverd.

Senior adviseur parkeren en mobiliteit hans.zuiver@movares.nl+31 (0)6 - 30 86 04 92

Vraag van de opdrachtgever

In 2011 is een parkeervisie voor het Stationsgebied CAN opgesteld. Deze visie maakte onderdeel uit van het Bestemmingsplan ‘Stationsgebied Centrum Amsterdam Noord’, dat op 21 juni 2012 door de gemeenteraad is vastgesteld. De ontwikkeling van het gebied heeft enkele jaren stilgelegen. Movares is eind 2016 gevraagd een gebiedsvisie parkeren op te stellen als nadere uitwerking van de parkeervisie van 2011.

Uitgevoerde werkzaamheden

Het beoogd programma is fors gewijzigd. In 2011 werd ingezet op kantoren, maatschappelijke functies en consumentverzorgende dienstverlening. In de huidige plannen is meer ruimte voor woningen en aanzienlijk minder voor kantoren. Dit heeft grote gevolgen voor parkeren. Kantoren trekken immers op andere tijdstippen verkeer aan dan woningen. En bewoners stellen andere eisen aan parkeren dan werknemers. Movares stelde voor de gemeente een rapportage op waarin de ruimtelijke ontwikkelingen en de uitgangspunten voor wat betreft parkeren staan beschreven. Ook is geadviseerd over de te hanteren parkeernormen voor het plangebied op basis van de meest recente landelijke kencijfers en de gemeentelijke parkeernormen. Dit als basis voor een parkeerbalans waarmee de parkeervraag in de eindsituatie is berekend.

LocatieAmsterdam
Periode2016 - 2016
KlantAmsterdam

Verkeer en vervoer

Hoe houden we Nederland bereikbaar terwijl de hoeveelheid verkeer blijft toenemen? Voor al uw verkeer- en vervoervraagstukken kunt u bij Movares terecht.

Lees verder