Ons project

Opstellen gemeentelijk beleidskader autodelen

In 1972 is in de binnenstad van Amsterdam de witkar geïntroduceerd als duurzaam alternatief voor de eigen auto. Dit project was niet succesvol, maar het deelauto-concept was hiermee op de kaart gezet. Autodelen is recentelijk steeds meer in de belangstelling komen te staan. Het SER Energieakkoord voor duurzame groei legt de basis voor een breed gedragen en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Hierin is afgesproken dat in 2020 100.000 deelauto’s beschikbaar zijn. Dit voornemen is aangescherpt in de Green Deal autodelen. Op 3 juni 2015 hebben aanbieders, verzekeraars, gemeenten, bedrijven en de Rijksoverheid de handen ineengeslagen. Ze spraken de ambitie uit om al in 2018 een netwerk van 100.000 deelauto’s beschikbaar te hebben.

Senior adviseur parkeren en mobiliteit hans.zuiver@movares.nl+31 (0)6 - 30 86 04 92

Vraag van de opdrachtgever

De gemeente Amsterdam heeft geen specifiek autodeelbeleid. Movares is daarom gevraagd een stedelijk beleidskader autodelen op te stellen. Dit beleid bestaat uit een visie op autodelen, een uiteenzetting van de bijdrage van autodelen aan Amsterdamse doelstellingen en een bijbehorend pakket met maatregelen.

Uitgevoerde werkzaamheden

• Het beschrijven van de verschillende vormen van autodelen (klassiek, Peer2Peer en One-Way), inclusief de verschijningsvorm, rol van de overheid en bijdrage aan Amsterdamse doelstellingen op het gebied van luchtkwaliteit, afname van het aantal geparkeerde auto’s en voertuigkilometers en bewustwording van het (elektrisch) autogebruik.
• Het opstellen van een gemeentelijke visie op autodelen voor de korte en middellange termijn, inclusief beleid ten opzichte van ‘nieuwe’ vormen van autodelen.
• Het omzetten van het experiment One-Way autodelen experiment in vast beleid.
• Het opstellen van een pakket aan maatregelen inclusief financiële onderbouwing en planning.
• Interne afstemming en besluitvorming door de gemeenteraad.

LocatieAmsterdam
Periode2017 - 2017
KlantAmsterdam

Verkeer en vervoer

Hoe houden we Nederland bereikbaar terwijl de hoeveelheid verkeer blijft toenemen? Voor al uw verkeer- en vervoervraagstukken kunt u bij Movares terecht.

Lees verder