Ons project

Haalbaarheidsonderzoek P&R-plus Leiden

De gemeente Leiden heeft de ambitie om een deel van haar binnenstad autovrij maken. Dit staat in de ‘Mobiliteitsnota 2020-2030’ en de ‘Parkeervisie 2020-2030’. De gemeente wil de komende 10 jaar het aantal parkeerplaatsen op straat verminderen en de parkeertarieven in de binnenstad verhogen. Om onder andere bezoekers en werknemers te faciliteren in de beweging richting een autovrije binnenstad, worden verschillende alternatieven onderzocht. Overstappunten of hubs vormen hier een belangrijke schakel in.

Senior adviseur parkeren en mobiliteit hans.zuiver@movares.nl+31 (0)6 - 30 86 04 92

Kansrijke locaties voor P&R-plus

De gemeente Leiden heeft Movares gevraagd een onderzoek uit te voeren naar mogelijke en potentiële (kansrijke) locaties voor P&R-plus. Dit zijn plekken in de stad waar bezoekers en werknemers van buiten de stad hun auto kunnen parkeren en overstappen op een andere vorm van transport zoals openbaar vervoer, de (deel)fiets of lopen.

Transferia aan de rand van de stad?

De werkzaamheden bestaan uit:
– beschrijven van het P&R-plus concept
– beschrijven van succesfactoren verschillende overstapconcepten
– analyse potentie van (een netwerk van) P&Rplus voorzieningen aan de rand van de binnenstad dan wel met een transferium/transferia aan de rand van de stad?
– analyse verwachte afname van auto-bewegingen naar de binnenstad?
– uitwerken voorstel een of meerdere P&R-plus locaties als alternatief voor parkeren in de binnenstad
– uitwerken advies om de P&R-plus locaties te realiseren

LocatieLeiden
Periode2020 - Heden
KlantGemeente Leiden

Verkeer en vervoer

Hoe houden we Nederland bereikbaar terwijl de hoeveelheid verkeer blijft toenemen? Voor al uw verkeer- en vervoervraagstukken kunt u bij Movares terecht.

Lees verder