Integrale aanpak en creatieve oplossingen

Transport & Logistiek

Meer informatie?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Logistiek is het kloppend hart van de samenleving en zeker voor de stad. Willen we Nederland bereikbaar én leefbaar houden, dan zijn er creatieve en integrale oplossingen nodig. Zero emissie zones, efficiënte en schone stadslogistiek, hubs, leefbaarheid, flitsbezorgers, duurzaamheid, pakketkluizen. Allemaal termen die meer dan ooit actueel zijn en waar actie voor nodig is. Efficiënte en schone logistiek draagt samen met andere domeinen, zoals mobiliteit en energie bij aan een leefbare, duurzame, bereikbare en slimme stad en regio. Doet u mee?

Vervoersbewegingen optimaliseren

Wat kunnen steden doen om het logistieke verkeer te beperken met behoud van, of idealiter groei van de economische bedrijvigheid? De vervoersbewegingen optimaliseren. Dat kan door data, systemen en knooppunten zo te positioneren dat ze efficiënt samenwerken en op elkaar aansluiten, bijvoorbeeld door de inzet van hubs op verschillende schaalniveaus. Dit met aandacht voor de verkeersveiligheid, leefbaarheid en het milieu. Dat is waar onze expertise ligt. Met onze kennis bieden we handelingsperspectief voor de korte en lange termijn voor beleidsmakers, projectontwikkelaars, vastgoedeigenaren, ondernemers en de consument.

Integrale aanpak en creatieve oplossingen

De uitdagingen waar we voor staan, vereisen een integrale aanpak met creatieve oplossingen. Denk alleen al aan de bouwopgave en de verdere verstedelijking. In de vroege planfase moeten logistiek, mobiliteit, ruimtelijke inpassing, energie en leefbaarheid gezamenlijk worden meegenomen. Zo worden en blijven steden prettige woon-, werk- en verblijfsgebieden.

Bouwlogistiek groot deel van stadslogistieke bewegingen

Grofweg één op de drie vrachtwagens op het wegennet is gerelateerd aan de bouw; hier zijn kansen voor een bouwhub aan de rand van de stad. Maar waar moet je opletten? Hoe breng je de publieke en private partijen en stakeholders bij elkaar? In de stedelijke gebieden is het aandeel logistieke voertuigen nog tastbaarder: dagelijks meer dan 200.000 bestelbusjes en 20.000 vrachtwagens (Slimme bouwlogistieke concepten in de praktijk | TNO).

Co-creatie

Samenwerken en co-creatie zijn dan ook de uitgangspunten bij het uitwerken van vragen en ambities tot concrete doelen, maatregelen en acties. Wij kunnen de oplossingsmogelijkheden vooraf toetsen op capaciteit en verkeersveiligheid of doorrekenen, bijvoorbeeld met een logistieke simulatie of een verkeersmodel. Zo kunnen we het verkeer laten doorstromen, diverse modaliteiten optimaal op elkaar laten aansluiten op knooppunten en de verkeersveiligheid waarborgen.

Of het nu gaat om complexe binnenstedelijke situaties of om regionale verbindingen, samen met onze klanten zoeken wij steeds naar passende, innovatieve en duurzame oplossingen. Movares is dé partij die u begeleidt met het juiste advies en een duidelijke, toekomstvaste oplossing! Wij zijn deskundig in het hele proces, van ideevorming tot realisatie, binnen de gehele logistieke keten.