Ons project

Pilot stedelijke slimme wegen Nijmegen

Zonder ingrijpen zal de stedelijke bereikbaarheid in de regio Arnhem-Nijmegen de komende jaren fors onder druk komen te staan. Nijmegen staat in de top 10 van meest filegevoelige steden van Nederland. Door de diverse rivierkruisingen in de regio is het Mobiliteitsnetwerk beperkt robuust. In 2013 is, om het autoverkeer door het centrum te beperken, een rondweg aangelegd, de S100. Deze rondweg is bedoeld als hoofdroute voor verkeer dat niet in het centrum hoeft te zijn. Om deze route aantrekkelijk te houden is het van belang dat deze voldoende doorstroming biedt en toekomstvast is.

Vraag van de opdrachtgever

De gemeente vroeg Movares om, aanvullend op de infrastructurele maatregelen, te inventariseren welke zachtere gedragsmaatregelen mogelijk zijn om de aantrekkelijkheid van de S100-route te bevorderen en deze stabiel en betrouwbaar te laten zijn voor de gebruiker. Hiertoe zijn de volgende hoofdvragen geformuleeerd:

  • Hoe stimuleren we de doorstroming op de S100 nu en in de toekomst?
  • Hoe vergroten we het comfort en beleving van de route voor de weggebruiker?
  • Hoe optimaliseren we de route-informatie, bekendheid en herkenbaarheid?

Uitgevoerde werkzaamheden

Middels een gestructureerd proces waarin we het uitgebreide aanbod van zachte gedragsmaatregelen stapsgewijs trechteren, komt Movares tot een uitgewerkt maatregelpakket voor haar opdrachtgever. Gestart is met een inventarisatie van alle maatregelen die de doorstroming op de S100 kunnen verbeteren en een doelgroepanalyse. Middels een beoordelingskader hebben wij een eerste selectie van kansrijke maatregelen opgesteld. Na deze voorselectie van maatregelen onderzoekt Movares de kansrijkheid van de maatregelen onder de doelgroep middels een online panel en workshops. De resultaten van deze selectie zijn uiteindelijk getrechterd om te komen tot een samenhangend maatregelenpakket, dat middels een info-graphic per maatregel is weergegeven.

Samenwerking met andere partijen

Voor dit project heeft Movares, als consortiumtrekker, een team samengesteld met kennis van de lokale situatie én vergelijkbare projecten elders, ervaren in verkeerskundige oplossingen en succesvolle gedragskundige aanpakken, creatief, conceptueel en praktijkgericht. Movares, Gloedcommunicatie, Loendersloot Groep en beeldend kunstenaar Paul de Kort hebben dit project gezamenlijk uitgevoerd.

Bijzonderheden

Dit project is onderdeel van Slim & Schoon Onderweg in de regio Arnhem – Nijmegen.

Innovatief

Het optimaliseren van doorstroming gaat hand in hand met andere doelen zoals het verbeteren van de leefbaarheid, CO2-reductie, comfort en verkeersveiligheid. Smart Mobility, inclusief zachte gedragsmaatregelen, leveren naast traditionele infrastructurele maatregelen een extra bijdrage aan het verbeteren van de doorstroming. Het is dus én-én.

Doe mee aan het onderzoek van de gemeente Nijmegen

Wilt u ook meedoen aan het online onderzoek van de gemeente Nijmegen en bijdragen aan een bereikbare en leefbare stad? Klik dan op de link voor het onderzoek.

 

LocatieArnhem
Periode2019 - 2019
KlantGemeente Nijmegen

Verkeer en vervoer

Hoe houden we Nederland bereikbaar terwijl de hoeveelheid verkeer blijft toenemen? Voor al uw verkeer- en vervoervraagstukken kunt u bij Movares terecht.

Lees verder