De opkomst van Mobility as a Service (MaaS) is een gevolg van verschillende opgaven en ontwikkelingen. Enerzijds is het gedreven door de verdichtingsopgaven die momenteel voorliggen bij steden, waardoor de stedelijke bereikbaarheid (verder) onder druk komt te staan, alsmede de groei van de files in de afgelopen jaren op snelwegen. Anderzijds zijn technologische middelen beschikbaar, zoals smartphones apps die een geïntegreerd real-time reisadvies geven, inclusief de mogelijkheid van het verrichten van een financiële transactie. Tegelijkertijd is er op globale schaal een trend zichtbaar waaruit blijkt dat jongeren en jongvolwassenen tegenwoordig minder materialistisch ingesteld zijn. De auto lijkt hierdoor steeds minder een statussymbool te zijn, waardoor autobezit bij deze leeftijdsgroepen niet altijd meer vanzelfsprekend is. Ook in andere sectoren zien we een verschuiving van bezit naar gebruik, denk bijvoorbeeld aan Spotify en de vele ICT-Cloud-oplossingen. Duurzaamheid is eveneens een maatschappelijk thema dat omarmd wordt door zowel reizigers als overheid.
Bovenstaande leidt er gezamenlijk toe dat we aan de vooravond van de opkomst van MaaS staan.

Vaak zien we bij nieuwe trends en ontwikkelingen dat beleid achterblijft. In Amsterdam bijvoorbeeld ondervond men overlast vanwege (te) veel deelfietsen, omdat regulering en regelgeving hiervoor (deels) ontbrak. Regionale overheden zoeken daarom naast (financiële) middelen en houvast ook naar informatie omtrent regulering, zodat MaaS in hun regio succesvol tol uitrol komt.

Movares is uiteraard ook actief bij dergelijke vraagstukken. Wij helpen u graag.
Een enkele projectvoorbeelden:
de verbindingswijzer
– strategiesessie MaaS
evaluatie Breng flex / Slim Heijendaal