Nederland heeft te maken met een versnellende verstedelijking. De bereikbaarheid van steden staat onder druk met volle wegen en druk Openbaar Vervoer. Daarnaast moeten duurzaamheidsdoelstellingen gehaald. Tegelijkertijd zijn er technologische ontwikkelingen zoals Big data, slimme algoritmes en smartphones apps met een gepersonaliseerd real-time reisadvies. Het vinden van toekomstbestendige oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken wordt voor gemeenten en provincies hierdoor steeds complexer en uitdagender maar biedt ook vele mogelijkheden en kansen. Een nieuwe ontwikkeling is Mobility as a Service (MaaS) waarbij via een digitaal platform mobiliteitsdiensten gepland, geboekt en betaald kan worden.

Senior adviseur & projectmanager Mobiliteitmarco.duijnisveld@movares.nl+316 - 11 01 07 89

Vraag van de opdrachtgever

Een consortium van kennisinstellingen, overheden, vervoerders en bedrijven is twee pilots gestart om kennis te ontwikkelen over MaaS (Mobility as a Service). De Hogeschool Arnhem en Nijmegen is binnen dit SCRIPTS-consortium o.a. verantwoordelijk voor de coördinatie van de monitoring en evaluatie van MaaS (Mobility as a service) pilots. Voor de monitoring en evaluatie is een gestructureerde aanpak ontwikkeld die in samenwerking met overheden, de kenniswereld en andere bedrijven objectief resultaten geeft.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares heeft in samenwerking met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen een raamwerk gebouwd aan de hand van zes thema’s: reiziger, online interactie, vervoer, governance, publieke belangen en samenwerking. Per thema is een onderzoeksaanpak gemaakt die nu uitgevoerd worden voor twee pilots in de provincie Gelderland: Breng flex en SL!M Heijendaal.

Bijzonderheden

De eerste resultaten zijn o.a. gedeeld bij het Kenniscentrum Breng en in een seminar van het PPS Netwerk.
Een interview met onze opdrachtgever staat in QS, het relatiemagazine van Movares.
In 2018 organiseerde Movares een sessie over de MaaS-strategie. Lees meer hierover op de website van Movares en op verkeerskunde.nl.

Innovatief

Bij de start van het project bestond er nog geen MaaS-dienst en helemaal geen evaluatie-raamwerk. Dat is nu ontwikkeld en toegepast.

Duurzaam

Duurzaamheid is een belangrijk publiek belang binnen de monitoring en evaluatie van de pilots. Op basis van gegevens uit de praktijk maakt Movares de duurzaamheidsbaten meetbaar en vergelijkbaar tussen verschillende varianten.

Kenmerken van dit project

 
LocatieArnhem/Nijmegen
 
Periode2017 - 2019
KlantHogeschool Arnhem en Nijmegen

Kennisgebieden