Ons project

Innovatief bereikbaarheidsmodel: de Movares Verbindingswijzer

Innovatief bereikbaarheidsmodel: de Movares Verbindingswijzer

Met het vrij beschikbaar komen van alle openbaarvervoer-data en de huidige stand van de techniek ontstaan nieuwe mogelijkheden. Door op een innovatieve manier met de nieuwe beschikbare open data om te gaan, kunnen veel sneller analyses gemaakt worden dan met een traditioneel vervoermodel. De Verbindingswijzer is een door Movares ontwikkelde nieuwe bereikbaarheidstool die snel en overzichtelijk toont hoe goed de multimodale bereikbaarheid is van elke willekeurige plek in Nederland.

Alle mogelijke bestemmingen

De Verbindingswijzer maakt een reistijdberekening vanaf één punt naar alle mogelijke bestemmingen binnen het netwerk op basis van de NDOV-data (Nationale Data Openbaar Vervoer) die nu vrij beschikbaar zijn. In een zogenaamde ‘single point analyse’ berekent het model wat de tijd is die het kost om op elk ander punt te komen, op elk willekeurig vertrekmoment, binnen een te kiezen tijdvak. Dit doet het model voor alle mogelijke reistijden tussen 0 en 120 minuten. Vervolgens worden alle locaties die binnen een aangegeven reistijd vallen met een kleur aangegeven op een kaart, waarbij ook voor- en natransport meegerekend worden. Bovendien geeft het model tegelijkertijd aan hoeveel inwoners of arbeidsplaatsen binnen deze reistijd worden bereikt.

Bereikbaarheid vanaf Daalseplein, Utrecht (rood= 15 min, oranje = 30 min, lichtblauw = 45 min, donkerblauw = 60 min)

Aantal bereikte inwoners binnen 60 minuten (many-to-many analyse)

Many to many analyse

Een nieuw soort berekening is de ‘many to many analyse’: een analyse van alle locaties binnen het gebied naar alle locaties binnen het gebied met als resultaat een kaartbeeld waarop voor ieder punt de bereikbaarheid in inwoners of arbeidsplaatsen wordt weergegeven. Zo wordt in één keer een beeld neergezet van de kwaliteit van het openbaar vervoer voor elk punt in Nederland. Zonder sterke computers zou een dergelijke berekening weken in beslag nemen. Wanneer we bijvoorbeeld de Randstad in herkomst en bestemmingsvakjes van 100 bij 100 meter verdelen, maken we een berekening van ongeveer 22 miljard herkomst-bestemmingsparen. Deze berekening wordt in de Verbindingswijzer binnen een uur gemaakt. De effecten van een netwerkwijziging zijn zo razendsnel inzichtelijk te maken voor een groot gebied.

Toekomstscenario’s

In verschillende studies is de tool gebruikt om toekomstscenario’s af te wegen. Op deze manier kunnen uiteenlopende maatregelen op een objectieve manier met elkaar vergeleken worden. De grote kracht van de Verbindingswijzer is het doorrekenen van scenario’s. In het model kunnen zeer eenvoudig wijzigingen aangebracht worden in het netwerk om zo de bereikbaarheid te toetsen. Door vervolgens netwerken te vergelijken is snel inzichtelijk wat de voor- en nadelen zouden zijn van een nieuw ingevoerd netwerk.

Bereikbaarheid met (in blauw) en zonder (in rood) Noord-Zuidlijn

Finalist SODA2017

De Verbindingswijzer is in 2017 genomineerd voor de Stuiveling Open Data Award (SODA), die tijdens het Jaarcongres ECP werd uitgereikt. De award is in het leven geroepen door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, om het gebruik van open data te stimuleren. De award werd gewonnen door de toepassing ‘Wat kost mijn zorg?’ van de Consumentenbond. We willen de winaars graag van harte feliciteren. Dat de Verbindingswijzer een sterke praktische inzetbaarheid heeft, bleek onder meer uit persaandacht voor de bereikbaarheid van Dordrecht als gevolg van de award.

LocatieNederland
Periode2016 - Heden

Verkeer en vervoer

Hoe houden we Nederland bereikbaar terwijl de hoeveelheid verkeer blijft toenemen? Voor al uw verkeer- en vervoervraagstukken kunt u bij Movares terecht.

Lees verder

Mobiliteit

Kunt ú nog eenvoudig van A naar B? Vrijwel iedere Nederlander verplaatst zich elke dag. Met de fiets, de auto, het openbaar vervoer of te...
Lees verder