Hoewel de fiets weinig ruimte inneemt, kan bij grote aantallen het parkeren ervan toch een punt van aandacht zijn. Zo is het fietsparkeren bij stations een totaal andere problematiek dan bij winkelcentra. De algemene verwachting van de fietser is dat een fiets eigenlijk overal geparkeerd mag worden. Het liefst voor de deur, droog en natuurlijk veilig, zodat hij er ook nog staat als je terugkomt.

Beschikbare ruimte

Fietsparkeren is maatwerk. De behoefte voor de manier van fietsparkeren hangt direct samen met het bezoekersmotief en verblijfsduur. De inrichting van fietsparkeerplaatsen moet dan ook worden afgestemd op voorzieningen in het gebied. En dan is de beschikbare ruimte ook nog belangrijk. Welke ruimte is er, wat wil je specifiek toewijzen aan voorzieningen (rekken, beugels) is er behoefte aan een fietsenstalling waarbij het (bewaakt) parkeren zowel ondergronds als bovengronds kan plaatsvinden?

Goed fietsparkeerbeleid is een samenspel van veel stakeholders en de beschikbare openbare ruimte. Naast functionaliteit en comfort zetten wij ook in op het creëren van een positieve beleving voor de reiziger.

1 – Kruisende stromen voetgangers en fietsers – Simulatie

Utrecht is de fietsstad van Nederland. In het stationsgebied, het grootste OV-knooppunt van Nederland, worden de komende jaren in totaal 33.000 fietsparkeerplekken gebouwd verspreid over vijf grote stallingen. Aan centrumkant van het spoor komt de grootste fietsenstalling ter wereld, vlakbij de Noordertunnel. Met de nieuwbouw van het station krijgt de tunnel een nieuwe ingang aan de kant van het Smakkelaarsveld. Een deel van de voetgangers zal moeten kruisen met het fietsverkeer van en naar de stalling. Movares maakte in opdracht gemeente Utrecht een simulatie om deze stromen in beeld te krijgen en de routes te optimaliseren.

2 – Knoopstalling – Review op indeling

Met de nieuwe fietsenstalling Knoop zijn er 3200 nieuwe stallingsmogelijkheden voor fietsers bijgekomen. De fietsenstalling heeft drie verdiepingen. De ingang van de nieuwe fietsenstalling ligt aan de voet van de Moreelsebrug aan de Jaarbeurskant. Voor de ingangen van de fietsenstalling stonden tweelaagse fietsenrekken. Wanneer fietsers de rekken niet inschuiven of  wanneer een rek defect raakt, kunnen de rekken over het gangpad komen te hangen. Zeker bij een noodsituatie en bij verminderd zicht zorgt dit voor een onveilige situatie. Movares is gevraagd door ProRail om een review te doen op de indeling van de stalling. Wij adviseerden een alternatieve indeling, zonder plekverlies maar mét veilige in- en uitgangen en een betere routing voor gewone en buitenmodelfietsen.

3 – Stationspleinstalling – Advies doorstroming en verkeersveiligheid

De fietsenstalling op het stationsplein met 12.500 fietsen was bij de opening de grootste fietsenstalling ter wereld. Ooit vormgegeven als gratis stalling waarbij later gekozen is voor het ‘eerste 24 uur gratis regime’ met een in- en uitcheckvoorziening. Bij een dergelijke grote stalling is in- en uitchecken een hele opgave. Wij berekenden dat er tijdens een druk moment 100 fietsers per minuut naar binnen fietsen! Naast drukte bij de entree brengen de stromen van fietsers en voetgangers ook uitdagingen met zich mee wat betreft de verkeersveiligheid. Movares adviseert gemeente Utrecht, ProRail en NS over de inpassing van een in- en uitchecksysteem en maatregelen waarbij de doorstroming en veiligheid in de stalling gewaarborgd zijn.