In 2012 hebben vervoerspartijen zich in de Green Deal Zero Emissie Openbaar Busvervoer achter de doelstelling geschaard dat het hele openbaar busvervoer in 2025 zero emissie zal zijn. Om deze zero emission mogelijk te maken zullen er steeds meer elektrische bussen gaan rijden. Om met de bus personen te kunnen vervoeren, is laden bij knooppunten en drukke haltes noodzakelijk. Bij een toename van het aantal elektrische bussen is een optimalisatie van de locatie van laadinfrastructuur belangrijk, zeker ook in relatie tot de kosten voor inzet van bussen en het energienetwerk. Movares ontwikkelde een softwarepakket, ‘Bemmi’, waarmee dat te realiseren is.

Elektrisch rijden betekent een gehele nieuwe manier van personeelsplanning en lijnvoering. In tegenstelling tot een dieselbus moet er onderweg ‘getankt’ worden. Dat kan via een bovenleiding of Opportunity Charging aan een laadpaal. Dat laatste vraagt om een regelmatige wachttijd van enkele minuten om de batterij weer op te laden.

Berekenen energieverbruik
‘Bemmi’ is in staat om het energieverbruik van een volledig elektrische bus (partiële trolley of batterijbus) of een hybride uitvoering (serie- en parallelhybride) over een lijn te berekenen. Bepalende paramaters zijn onder andere bezetting, hellingen, windsnelheid en windrichting. In combinatie met de eigenschappen van de partiële bovenleiding en/of laadpaal is de ontladingscyclus van de batterij in de bus te bepalen. Op basis hiervan is een inschatting van de levensduur van de batterij te maken. Omgekeerd kan, bij een gegeven accucapaciteit, de optimale positie van laadpalen berekend worden. Een concentratie van laadinfrastructuur heeft invloed op het bestaande elektrische netwerk. Zeker in gebieden buiten grote steden of plaatsen. Variantenstudies maken de kosten voor uitbreidingen van het net inzichtelijk. Movares kan u helpen de juiste afwegingen te maken.