Movares werkt aan een leefbare, bereikbare en duurzame samenleving. Wij geloven dat de huidige maatschappelijke trends zoals verstedelijking, Mobility as a Service (MaaS) en meer bereidheid tot gebruik van deelsystemen juist de kansen biedt om onze leefomgeving duurzamer, veiliger, beweegvriendelijker, klimaatadaptiever én gezonder in te richten. Dit is de tijd om onze ruimtelijke omgeving te optimaliseren!

De relatie tussen mobiliteit en ruimte is één van de meest bepalende factoren voor zowel de concurrentiekracht als de leefkwaliteit van onze steden en dorpen. Beiden zijn onlosmakelijk verbonden en zijn te verenigen door het slim organiseren en aantrekkelijk vormgeven van zogenoemde knooppunten in het netwerk, waarbij oog voor verblijfskwaliteit in de openbare ruimte en de menselijke maat essentieel is.
Knooppunten zien wij als meer dan alleen een overstappunt of mobihub, het zijn ook verblijfplaatsen / bestemmingen in stad of dorp. Wij zien op veel meer plaatsen knooppunten in onze ruimtelijke omgeving ontstaan dan nu het geval is; niet alleen de oude binnensteden, winkelgebieden of stationslocaties, maar ook in woonwijken, OV-haltes, bij bedrijven en kantoorparken en tevens op strategische plaatsen in het landelijk gebied.

Knooppunten zorgen voor een naadloze overstap tussen de verschillende vervoerswijzen als intercity, stoptrein, metro, tram of bus, maar ook voor uitwisseling met taxi, fiets (eigen fiets, huurfiets en ov-fiets), elektrische fiets/scooter en de deelauto, huurauto en personenauto. Daarnaast verrijken belevingswaarde, verblijfskwaliteit en het aanwezig (gemengd) programma het knooppunt waardoor het niet alleen een overstap- maar ook een bestemmingslocatie vormt. Knooppunten worden ontmoetingsplekken, waar context en functies de identiteit en het lokaal karakter van het gebied bepalen.

Movares heeft veel ervaring met het organiseren, toetsen en vormgeven van zowel complexe knooppunten, zoals Schiphol en Rotterdam CS,  als ook voorstadhaltes zoals Putten, Beek Elsloo en Dordrecht Zuid. Een kleine greep uit onze werkzaamheden zijn onder andere het ontwerpen van stationsomgevingen, het opstellen van regionale knooppuntenvisies, het toetsen met behulp van onze innovatieve tool ‘De Verbindingswijzer’ en het vormgeven van vervoersconcepten op iedere schaal. Hierdoor beschikken wij over de kennis om de knooppunten, zowel functioneel als qua vormgeving, te optimaliseren.

Hoe? Lees dan hier onze knooppuntenvisie.