Ons project

Analyse weginrichting en wegbeeld Spijkenisserbrug

De Spijkenisserbrug is een dubbele hefbrug uit 1978. De brug heeft grootschalig onderhoud nodig en is daarom opgenomen in tranche 3 van het landelijk programma Vervanging en Renovatie (V&R). De renovatie wordt uitgevoerd in 2023 en 2024. In 2019 wordt de scope van de opgave bepaald. Als gevolg van een combinatie van systemen en objecten is er sprake van een complex wegbeeld en is de situatie niet altijd voor iedereen even duidelijk. Dit blijkt ook uit het feit dat er afsluitbomen worden afgereden en er ongelukken gebeuren.

Vraag van de opdrachtgever

Hoewel de renovatie van de Spijkenisserbrug niet tot doel heeft om “alle verkeersproblemen rond de Spijkenisserbrug op te lossen”, wil Rijkswaterstaat de aanstaande renovatie aangrijpen om te kijken of er mogelijkheden zijn om het wegbeeld en daarmee zowel de verkeersveiligheid als de verkeersafwikkeling te verbeteren. Rijkswaterstaat vroeg Movares deze mogelijkheden inzichtelijk te maken. Voor beantwoording van deze vraag hebben wij de samenwerking met Goudappel Coffeng opgezocht. Het doel van het uitgevoerde onderzoek is om na te gaan of de weginrichting van de Spijkenisserbrug en de toeleidende wegen voldoen aan (wettelijke) kaders, normen en richtlijnen en voor de weggebruiker te begrijpen is (human factors). Vervolgens zijn verbetervoorstellen en maatregelen benoemd om de situatie te verbeteren.

Uitgevoerde werkzaamheden

Gestart is met drie deelonderzoeken betreffende de aandachtspunten in de huidige situatie:

  1. het beschrijven en toetsen van de huidige wegindeling aan de geldende normen;
  2. het beschouwen van de “human factors” op en rondom de weg
  3. interviews met de beide gemeenten, zijnde de gemeente Rotterdam en Nissewaard

De aandachtspunten zijn vervolgens geclusterd in de volgende drie categorieën:

  1. Veel verschillende signalen
  2. Onduidelijkheid weginrichting
  3. Smalle inrichting van het fietspad. In deze stap zijn 13 verbetervoorstellen uitgewerkt om de verkeersveiligheid op de Spijkenisserbrug te verbeteren.
LocatieRotterdam
Periode2019 - 2019
KlantRijkswaterstaat

BridgeDoctor®

Geen land ter wereld heeft zoveel beweegbare bruggen als Nederland. Ze vormen een essentieel onderdeel van onze infrastructuur. Veel beweegbare bruggen zijn in de jaren...
Lees verder

Kunstwerken

Civiele kunstwerken, zoals bijvoorbeeld bruggen, tunnels, viaducten, geluidsschermen, ecoducten, sluizen en gemalen, vormen een belangrijk onderdeel van onze infrastructuur.

Lees verder

Veiligheidsmanagement en RAMS

Movares combineert de kennis en ervaring van een grote hoeveelheid RAMS-methoden met inhoudelijke kennis van technische systemen en hun gebruik.

Lees verder

Verkeer en vervoer

Hoe houden we Nederland bereikbaar terwijl de hoeveelheid verkeer blijft toenemen? Voor al uw verkeer- en vervoervraagstukken kunt u bij Movares terecht.

Lees verder

Wegen

Movares werkt aan integrale projecten en zoekt naar een geschikte oplossing; een doordacht verkeerskundig wegontwerp, een zorgvuldige landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing van wegen en kunstwerken.

Lees verder