Remco is één van de trekkers binnen het werkveld verkeer. Als senior adviseur voelt hij zich met name thuis op het raakvlak van mobiliteit en ruimte. Denken vanuit de mobilist is zijn sterke kant. Remco heeft brede ervaring is het aansturen van complexe projecten zoals het ontwerp van het nieuwe busstation bij Utrecht Centraal en de verkeerskundige aspecten rondom het ontwerp van de Uithoflijn. Hierbij gebruikt hij zijn creativiteit, communicatieve vaardigheden en doorzettingsvermogen om oplossingen te creëren die projecten over het dode punt helpen. Voor alle projecten op het gebied van verkeer (van beleid tot uitvoering) en projecten op het gebied van infra-ontwikkeling wil hij graag samen met u een passend advies/oplossing formuleren.

Diensten