Ons project

Analyse fietsverkeersveiligheid Enschede

Het gebruik van de fiets is de afgelopen jaren in Nederland sterk toegenomen en zal de komende jaren blijven groeien. Ook in Enschede is de fiets onverminderd populair. Er is sprake van een groei in het (elektrisch) fietsgebruik.De gemeente Enschede zet stevig in op het stimuleren van fietsgebruik en het verbeteren van fietsvoorzieningen. Met de Fietsvisie Enschede Fietsstad 2020 is hiervoor in 2012 de aftrap gegeven. Een terugkerende opgave in deze visie is fietsveiligheid. Fietsers moeten als prominente weggebruikers gebruik kunnen maken van duidelijke, logische en veilige verbindingen, waarop ze zich bovendien welkom voelen.

Vraag van de opdrachtgever

In het kader van het algemene verkeersveiligheidsbeleid en vanwege de Enschedese wens fietsgebruik te stimuleren, heeft de gemeente Enschede behoefte aan meer inzicht in de verkeersongevallen en verkeersonveilige locaties in de gemeente Enschede. De gemeente vroeg Movares onderzoek te doen naar de (fiets)verkeersveiligheid in de stad.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares onderzocht hoe Enschede scoort op het gebied van fietsveiligheid ten opzichte van vergelijkbare steden in Nederland. Ook zijn de meest onveilige locaties bepaald en vervolgens in detail geanalyseerd. Op basis van conflictanalyses van de huidige verkeersinrichting, eventuele overeenkomsten tussen ongevallen en schouw op locatie werden in totaal 26 onveilige locaties geanalyseerd. Voor deze locaties zijn verbetermaatregelen opgesteld, bestaande uit quick-wins, structurelere oplossingen en kostenramingen.

LocatieEnschede
Periode2018 - 2018
KlantGemeente Enschede

Verkeer en vervoer

Hoe houden we Nederland bereikbaar terwijl de hoeveelheid verkeer blijft toenemen? Voor al uw verkeer- en vervoervraagstukken kunt u bij Movares terecht.

Lees verder