Volautomatische parkeerberging VAB

Een belangrijk aspect voor de bereikbaarheid van steden zijn parkeervoorzieningen. Een volautomatische parkeerberging, afgekort VAB, levert een bijdrage in het vergroten van de bereikbaarheid van de steden. 

Daar waar sprake is van onvoldoende ruimte met betrekking tot de traditionele parkeervoorzieningen, levert een VAB een besparing tot wel 50% op ruimtegebruik. Qua kosten is deze parkeerberging gelijk of goedkoper dan een traditionele ondergrondse of bovengrondse parkeergarage. Waar de voetprint te klein is voor een traditionele parkeergarage kan een bovengrondse VAB een oplossing bieden. Het succes van een VAB ligt in de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en onderhoudbaarheid.

Ondergronds parkeren

Parkeren langs de openbare weg volstaat lang niet meer in de behoefte. In veel steden wordt de auto uit het centrum / straatbeeld verbannen, wat de parkeerbehoefte verder vergroot. Daarnaast is er spraken van verdichting van de grote steden. Grond wordt schaarser en duurder. Meervoudig grondgebruik is een van de oplossingen waarbij parkeergarages ondergronds in de straat of onder gebouwen worden aangebracht. Ook de sociale veiligheid in parkeergarages is een belangrijk punt.

Specialist volautomatische parkeerberging

Movares heeft veel kennis en ervaring op het gebied van parkeren en voert veel projecten uit op dit vlak, zoals het volautomatisch Parkeren onder Noordwal en Veenkade in Den Haag. Of het nu gaat om het ontwikkelen van visie, een inpassingsstudie, varianten en haalbaarheidsonderzoeken, exploitatiestudie of het opstellen van een (referentie) ontwerp en begeleiding naar de markt tot en met de oplevering van een goed werkende en betrouwbare volautomatische parkeerberging. Ook na oplevering zijn onze adviseurs beschikbaar voor begeleiding tijdens de exploitatiefase. Onze aanpak en processen zijn gericht op en dragen bij om binnen de gestelde tijd en budget de gevraagde kwaliteit te leveren.

Als onafhankelijk adviesbureau ondersteunt Movares bedrijven en instellingen bij het oplossen van vraagstukken op het gebied van gebouwde parkeervoorzieningen zowel traditionele vormen als de moderne volautomatische systemen.

Onze opdrachtgevers zijn publieke instellingen zoals gemeenten, maar ook private partijen zoals projectontwikkelaars en bouwbedrijven. De ondersteuning is gericht op het ontzorgen van onze opdrachtgevers van begin tot zelfs betrokkenheid gedurende de exploitatiefase.

en volautomatische parkeerberging, afgekort VAB, levert een bijdrage in het vergroten van de bereikbaarheid van de steden.