Wegen

In Nederland ligt een enorm netwerk aan wegen. In totaal heeft ons land 135.470 km aan openbare wegen en met een dichtheid van 57,5 kilometer autosnelweg per 1000 km² heeft Nederland de grootste autosnelwegdichtheid van Europa. Al deze wegen zijn in beheer bij Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten of particulieren. Movares bouwt samen met haar opdrachtgevers aan een bereikbaar Nederland. Wij zijn er trots op dat wij betrokken zijn bij de complexe en grootste projecten van Nederland zoals de A4, A9 en knooppunt Hoevelaken. Samen met aannemers werken we aan projecten als de N522, N200, N206 en niet te vergeten de ‘duurzaamste weg van Nederland’, de N470.

Steden in ontwikkeling

Steden en economische centra zijn voortdurend in ontwikkeling; Innovatieve, duurzame en milieuvriendelijke oplossingen om binnensteden te ontsluiten en ook steden en regio’s met elkaar te verbinden zijn noodzakelijk. Wij helpen u met integrale oplossingen voor deze boeiende en voortdurend veranderende opgaven. Wat is voor u de beste verkeersoplossing? Wat zijn voor- en nadelen en welke kosten zijn eraan verbonden? Om tot besluitvorming te komen kunnen wij u advies geven en een simulatie maken. Wij denken met u mee vanuit onze gedegen technische- en proceservaring.

Assetmanagement

Assetmanagement helpt om wegen te realiseren en te beheren, met optimale prestaties waarbij de risico’s worden beheerst tegen aanvaardbare investerings- en onderhoudskosten. Al vanaf de vroege planfase kunnen wij met u meedenken over de beheeraspecten van uw infrastructuur. Wij helpen u graag bij de processen die u al bent gestart om te komen van incidentbestrijding naar monitoren en voorspellen. Het verzamelen en beheren van data is hierbij een heel belangrijk aspect. Het op de juiste wijze interpreteren van deze data is van belang om tijdig effectieve en kostenbewuste maatregelen te kunnen nemen. Zodat de beschikbaarheid van uw infrastructuur gewaarborgd blijft.

Haalbaarheidsanalyse

Movares Wegen adviseert over de ontwikkeling van weginfrastructuur in stedelijk gebied en daar buiten. Al in de vroege planfase maken wij een haalbaarheidsanalyse. Ruimtelijke impact, draagvlak en kosten zijn daarbij belangrijke aspecten. Tijdens de verdere uitwerking begeleiden wij u naar een technisch maakbaar en betaalbaar ontwerp. Het proces van afwegen vergemakkelijken wij voor u met zoveel mogelijk moderne, digitale en beeldende technieken waarbij de eisen altijd verifieerbaar zijn.

Movares denkt mee in alle fase van uw project: van de eerste analyse, de engineering, de uitvoering tot en met beheer en onderhoud. We ondersteunen u en uw project met kennis, ervaring en creativiteit.

Diensten

Movares biedt u alle vormen van advies en diensten en kan u ondersteunen in elke fase van een project. Van advies, planstudies, assetmanagement, netwerkanalyses, inpassing en 3D-visualisatie, engineering en bouwmanagement tot het maken van ontwerpen, procesmanagement, een safety case, aanbestedingsbegeleiding en beheer en exploitatie. Binnen de context van andere projecten, binnen sterk verstedelijkt gebied, met meerdere betrokken partijen of een combinatie van deze factoren.