Beheerders willen graag precies op de hoogte zijn van de technische toestand van hun objecten. Movares kan u hierbij van dienst zijn en diverse soorten inspecties uitvoeren: van een globale bepaling van de conditie van een object tot een gericht onderzoek van een specifiek probleem of schade.

Up-to-date

Uiteraard zijn wij bekend met de laatste ontwikkelingen, zoals risicogestuurd inspecteren’ van Rijkswaterstaat en conditiemetingen conform NEN 2767-4 Infrastructuur. Movares kan de inspectie ook volledig digitaal uitvoeren. Als u wenst, integreren wij de inspectieresultaten met een GIS-applicatie.

Calamiteit

Krijgt u een melding van een calamiteit? Schakel dan Movares in om snel ter plaatse een technische beoordeling uit te voeren. Dan weet u direct welke noodmaatregelen u moet treffen om de veiligheid te waarborgen.

Nader onderzoek

Wilt u bijvoorbeeld meer specialistische onderzoek zoals dekkingsmetingen, wapeningsdetectie, staaldiktemetingen, laagdiktemetingen van de conservering of speciale monsters laten nemen voor laboratoriumonderzoek, dan neemt Movares ook dat graag voor haar rekening.

Onze specialiteiten

 • Inspectie van:
  • Beton- en staalconstructies
  • Asfalt- en metselwerk
  • Werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties
 • Conditiemetingen conform NEN 2767-4
 • Risicogestuurd inspecteren conform ‘Inspectiehuis’ van Rijkswaterstaat
 • Nulmetingen en garantie-inspecties
 • Nader onderzoek, zoals:
  • monsternemingen voor laboratoriumonderzoek
  • wapeningsdetectie (betondekkingsmetingen, bepalen staafdiameters)
  • verflaagdiktemetingen
  • hydrauliekdrukmetingen (P-T-diagram)