Bij wijziging of nieuwbouw van spoorvervoer is het aantonen van de veiligheid van groot belang om in dienst te mogen gaan. Nederlandse en Europese wet- en regelgeving spelen hierbij een belangrijke rol. Uiteraard wilt u vroegtijdig hierop voorsorteren en zo de juiste keuzes te maken in het ontwerp. Want niets is zo frustrerend als in een laat stadium het ontwerp te moeten omgooien vanwege het niet voldoen aan de wet- en regelgeving.

Onze adviseurs kunnen u helpen bij het aantonen van veiligheid en tijdige certificering voor vervoers- en infrasystemen. Wij verzorgen voor u de veiligheidsdossiers in alle fases van een project: van een eerste idee tot en met de realisatie van een nieuw of gewijzigd systeem, en van aanbesteding tot vergunningsverlening en afstemming met het bevoegd gezag, zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Hierbij is inbegrepen de certificering conform de Europese Technische Specificaties voor Interoperabiliteit (TSI), die voor heavy rail infrastructuur en voertuigen verplicht is.
Om dit te kunnen doen hebben onze ervaren adviseurs kennis van Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. Tevens beschikken zij over de moderne technieken voor onderzoeken en aantoonbaar maken van veiligheid. Waar nodig gebruiken zij hun uitgebreide interne Movares netwerk voor aanvullende technische en organisatorische kennis.