Het is een van de grootste projecten van Rijkswaterstaat, de vernieuwing van het knooppunt Hoevelaken. Het klaverblad wordt getransformeerd naar een komconstructie met hoger gelegen op- en afritten en rechtdoor lopende snelwegen. De vernieuwing van het verkeersknooppunt omvat het aanpassen van ruim 37 kilometer toegangswegen,19 km onderliggend wegennet met in totaal 60 nieuwe kunstwerken,14 nieuwe aansluitingen, nieuwe verlichting, 27,5 kilometer geluidschermen en reconstructie van 4 verzorgingsplaatsen. Movares is trots te mogen meewerken aan dit mooie project!

Vraag van de opdrachtgever

Movares is gevraagd Rijkswaterstaat te ondersteunen gedurende het totale projectproces met omgevingsmanagement, het bijhouden van eisenspecificaties, veiligheidsaudits en het toetsen van het complete Definitief Ontwerp. De planning is dat de werkzaamheden in de periode 2021–2023 worden uitgevoerd.