Martin Wink is een gedreven, enthousiaste adviseur/projectleider op het gebied van verkeerskundige projecten. Martin heeft veel ervaring met vraagstukken die zich kenmerken door een sterk raakvlak tussen ruimtelijke inpassing en verkeerskundige oplossingen waarbij de belangen sterk uiteen kunnen lopen. Denk hierbij aan de verkeerskundige en stedenbouwkundige ontwikkeling van stationsgebied Groningen en het integraal programma van eisen voor het (inpassings)ontwerp van de doorfietsroute Cremerstraat in Utrecht. Martins achtergrond als gemeentelijk verkeerskundige, waar bij uitstek politieke belangen een rol spelen, helpt hem daarbij. Martin beschikt over een goed analytisch vermogen en hij heeft een kritische blik waarmee hij projecten scherp in de gaten houdt, onder andere bij vraagstukken een juridische component. Bij bijvoorbeeld een onderzoek naar reguleringsvormen voor bromfietsparkeren in Amsterdam – en verkeers(model)studies komt dit goed van pas.

Kennisgebieden

Diensten

Publicaties