Movares draagt graag bij aan het verantwoord investeren in projecten en het komen tot gedragen weloverwogen besluiten in projecten.

Bent u betrokken bij een project dat nog niet helder gedefinieerd en afgebakend is? Of waarbij de sleutelfiguren (key stakeholders) nog niet op één lijn zitten? Of bij een project met financiële beperkingen? Dan kunnen wij u daarbij uitstekend helpen met onze Value Management/ Value Engineering (VM/VE) experts zonodig in combinatie met onze overige vooraanstaande specialisten die de totale scope/cyclus van het advies en bouwproces beheersen.

Aanpak

Onze Value Specialisten doorlopen samen met u en de key stakeholders de stappen van het VM/VE-proces om daarmee te komen tot oplossingsrichtingen met voldoende draagvlak. In workshops worden  gezamenlijk op basis van benoemde functies, oplossingsrichtingen bedacht, uitgewerkt en afgewogen. Het afwegen gebeurt op basis van gezamenlijk vastgestelde prestatiecriteria en de kosten, oftewel op basis van Waarde (W) = Prestatie (P) / Kosten (K). Op basis hiervan kunt u een weloverwogen besluit nemen dat draagvlak heeft bij alle key stakeholders.

Aldus kunnen wij u bijstaan bij:

–          Het realiseren van kostenbesparingen bij budgetbeperkingen of bij optimalisaties.
–          Het creëren van draagvlak bij de verschillende en key stakeholders.
–          Het definiëren van de projectscope in de beginfase of tussentijds.
–          Het weloverwogen nemen van een besluit/ keuze voor de uit te werken oplossingsrichtingen.

Markt en ontwikkeling

Value Management / Value Engineering is rond 1950 ontstaan in de USA in crisistijd toen middelen beperkt waren. Men ging toen op zoek naar andere dan traditionele mogelijkheden om dezelfde functies vervuld te krijgen. Sindsdien is de methode steeds meer toegepast en vooral in deze tijd van beperkte middelen een enorme mogelijkheid om de gewenste functies toch gerealiseerd te krijgen. Movares heeft in Nederland een belangrijke rol hierin. Met onze internationaal gecertificeerde value specialisten, kostendeskundigen en onze vooraanstaande specialisten leveren wij maatwerk in VM/VE. In uiteenlopende rollen  van studieteamleider tot complete VM/VE- en ontwerpteams.

Meer informatie over Value Management/ Value Engineering

Wilt u meer weten over Value Management/ Value Engineering dan kunt onderstaande film en artikelen raadplegen.

Overige expertisegebieden

VM/VE is uitermate geschikt voor projecten met een grote impact op de omgeving, denk daarbij aan de aanleg van (onderdelen van) een spoor, weg, station, tunnel of een hoogspanningslijn.
De expertise die gebruikt worden in de VM/VE studies komen voor het grootste deel uit de eigen organisatie die ook op zichzelf staande disciplines in de organisatie zijn. Een selectie daarvan: kostendeskundigen, architecten, stedebouwkundigen, weg- en verkeerskundigen, constructeurs, omgevings- en draagvlakmanagers.

Contact

Heeft u vragen of wilt u geholpen worden met onze diensten of  kennis op het gebied van Value Managenent / Value Engineering? Neem dan contact met ons op. Onze experts staan klaar om u verder te helpen.