Baan- en Spoorwegbouw

Nieuwbouw of renovaties, heavy rail of light rail, de discipline Baan- en Spoorwegbouw vormt de spil in spoorse projecten. Het vakgebied omvat een breed palet aan werkzaamheden waar Movares Baan- en Spoorwegbouw met kennis en enthousiasme aan werkt. Een wisselverbinding inpassen in bestaand spoor, geschikte spoorconstructies aanbrengen op (beweegbare) bruggen of passende antwoorden vinden op inpassingsvraagstukken. Wij hebben de expertise in huis om samen met u de meeste geschikte oplossing te vinden.

Complexe projecten

Baan- en Spoorwegbouw is ‘de moeder’ van alle spoorse disciplines. Een project begint met het ontwerp van de spooras en eindigt met het vaststellen van de veilige berijdbaarheid, allemaal gerelateerd aan deze vakdiscipline. Het gaat hierbij dus niet alleen om de opbouw van het baanlichaam en de spoorconstructie, maar over de samenhang binnen het complete spoorsysteem. Onze engineers en adviseurs hebben hart voor hun werk en zetten hun kennis en expertise in om samen met de opdrachtgevers complexe projecten te realiseren binnen de gestelde doelen van tijd en geld. Movares Baan- en Spoorwegbouw kan bogen op 150 jaar kennis en ervaring in alle projectfasen: vanaf de eerste ontwikkeling in vroege fasen tot en met het onderhoud.

Intelligente ontwerpmethodes

We gebruiken intelligente ontwerpmethodes en adequate automatiseringsmiddelen, zodat we de juiste producten en diensten in één keer naar tevredenheid kunnen opleveren. Wij beschikken over zelf ontwikkelde specifieke software om ontwerpen en berekeningen snel en nauwkeurig uit te voeren. Het ontwerp van spoorassen voor nieuwe sporen en lay-out wijzigingen, het faseren bij aanpassingen, het opstellen van vraagspecificaties en het maken van begrotingen voor verwerving, engineering en uitvoering behoren tot onze dienstverlening. We stellen nul- en doeltracés op en verrichten detailengineering voor spooraannemers. Ruime ervaring hebben we met het uitwerken van gecompliceerde spoorsystemen zoals spoor op kunstwerken, wisselontwerp van snijdingen in wisselstraten of de detaillering van unicaten in de bovenbouw. En dit alles in nauwe afstemming met bovenleiding- en beveiligingstechniek.

Integrale aanpak

Baan- en Spoorwegbouw werkt daarom nauw samen met aanpalende disciplines als Tractie-energiesystemen, Beveiliging, Conditionering, Geotechniek en Milieu, Kunstwerken en Stedenbouw. Een wijziging in de sporen lay-out heeft immers consequenties voor de hele keten. Doordat Movares alle technische disciplines in huis heeft, kunnen we een écht integraal doordacht totaalproduct leveren. We zijn in staat om de klantvraag in die context te interpreteren en coördineren en waarborgen daarbij de integrale aanpak op grond van duurzaamheidsbesef en met gebruik van LEAN methodes.

Innovaties

Binnen Movares Baan- en Spoorwegbouw besteden we veel aandacht aan product- en conceptinnovatie. Voorbeelden hiervan zijn de in hoogte verstelbare flexibele spoorstaafondersteuning (Shimlift) en het concept van de Trein van de Toekomst. De basisprincipes van ons werk blijven weliswaar gelijk, maar met slimme innovaties kunnen we mooie oplossingen toepassen om het spoor betrouwbaarder en duurzamer te maken: afname van het aantal onregelmatigheden en storingen zijn het resultaat, efficiënter onderhoud en minder geluidsemissie. Daarbij blijven we constant zoeken naar nieuwe optimalisaties.