Trillingen kunnen van verschillende bronnen komen. Aardbevingen zijn een bron die in Nederland tot voor kort weinig aandacht kregen. Dat is de afgelopen jaren drastisch veranderd sinds bevingen de Groningse bodem hevig hebben doen trillen. Movares heeft de expertise in huis om de effecten van aardbevingen op gebouwen en constructies te bepalen en te adviseren over versterkingsmaatregelen.

Het effect dat trillingen hebben op gebouwen en andere constructies staat los van de bron waarvan ze afkomstig zijn. Algemene expertise op het gebied van trillingen is dan ook uitstekend te gebruiken om de gevolgen van aardbevingen te berekenen. Als Movares hebben we deze expertise in huis. Daarnaast beschikken we met twee buitenlandse aardbevingsexperts ook nog eens over specifieke kennis over onder andere aardbevingsbestendig bouwen. Dat maakt Movares een aantrekkelijke partner bij het oplossen van vraagstukken rond de Groningse aardbevingsproblematiek.

De afgelopen jaren hebben we ons vooral in het buitenland beziggehouden met aardbevingsvraagstukken. Inmiddels onderzoeken we voor ProRail in hoeverre de perronkappen van station Groningen bestand zijn tegen een beving met een kracht van vijf op de schaal van Richter. Ook kijken we naar de aardbevingsbestendigheid van tunnels onder het spoor.