Ons project

Van knooppunt Utrecht tot doorstroomstation (DSSU)

Utrecht is dé spoorstad van Nederland. Er zijn nu al jaarlijks 88 miljoen reizigers – dat aantal groeit in de nabije toekomst naar 100 miljoen reizigers. Om de reizigersstromen efficiënt en veilig te kunnen verwerken is het spoor aangepast. Dankzij de nieuwe, rechte sporen rond het station is er ruimte voor meer – betrouwbaar – treinverkeer rond Utrecht. Voor het innovatieve ontwerp van DSSU (DoorStroomStationUtrecht) heeft Movares de sporenlay-out ontworpen en samen met Benthem Crouwel Architects de OV-terminal. Movares begeleidde de uitvoering van de ontwerpen op detailniveau. In het ontwerp, de aanpak en de aansturing van DSSU speelde Movares een sleutelrol.

Beschrijving

Reizigersstromen en treincorridors

Deze meerjarige mega-operatie heeft geresulteerd in meer sporen, nieuwe dive unders, minder knelpunten, meer en ruimere stations die beter op de diverse reizigersstromen zijn toegerust. Utrecht CS heeft een extra perron gekregen en andere perrons zijn verbreed. Bekabeling en leidingen, boven- en ondergronds, zijn vervangen en sporen vernieuwd. Ook Seinen en elektrische installaties zijn aangepast.

Vraagomschrijving

integraal ontwerp

Stel een integraal uitvoeringsontwerp op van een van de grootste spoorwegemplacementen van Nederland en verzorg de uitwerking van het integraal ontwerp naar het detailontwerp. Zo luidde de opdracht van ProRail aan Movares

Innovatie

Het doorstroomprincipe

De innovatie zit in het ontwerp: een sterk vervlochten spoorinfrastructuur is ‘ont-vlochten’ en opnieuw ontworpen volgens het toegepaste ‘doorstroomprincipe’. Het complete stationsgebied Utrecht, van Maarssen tot aan Houten en van Leidsche Rijn tot aan Bunnik, onderging hierdoor een ingrijpende metamorfose.

Het doorstroomprincipe vormt de kern van de vernieuwing voor dit drukke, compacte en complexe spoorknooppunt. Van de 186 wissels zijn er nu nog 60 over. Minder wissels leidt tot een (vrijwel) storingsvrij ontwerp, dat ook minder (kostbaar) onderhoud vergt. De treinen rijden grotendeels over vaste corridors waardoor de toegestane rijsnelheid omhoog kan van 40 naar 80 km/u. Zo hoeven de treinen minder op elkaar te wachten, wat de reizigers meer tijd geeft om over te stappen.

DSSU doorstroomplaatje-banner

Zie ook: KOersief DSSU januari 2015

Werkzaamheden

De sterk vervlochten infrastructuur op en rond Utrecht CS is in het nieuwe integraal ontwerp teruggebracht tot een eenvoudiger en robuuster systeem. Dit leidt het treinverkeer in goede banen met minder kans op complicaties en vertragingen. Daarmee kan Utrecht CS grotere reizigersstromen gemakkelijker verwerken.

Movares speelt een sleutelrol in het ontwerp, de aanpak en de aansturing van DSSU, een van de grootste projecten van spoorvernieuwing in Nederland. Daarin is Movares verantwoordelijk voor vrijwel alle ontwerpfasen: voorontwerp (VO), definitief ontwerp (DO), uitvoeringsontwerp (UO) en oplevering.

Movares heeft de rapportages opgesteld ten behoeve van het Tracébesluit. Verder leverde Movares de bouwbegeleiding en speelt een rol bij de overdracht van het project aan IGP (Inbeheername Grote Projecten) van ProRail. Tot eind 2018 vindt nog een aantal afrondende werkzaamheden plaats. Daarmee is de vernieuwing van de sporen rond station Utrecht bijna afgerond. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) .

Zie ook:

http://www.prorail.nl/projecten/utrecht/DoorStroomStationUtrecht

http://www.prorail.nl/projecten/goederenroute-oost-nederland/programma-hoogfrequent-spoorvervoer

Bijzonderheden

Vrijwel alles is vernieuwd en aangepast: sporen, bovenleiding, seinen, wissels, kabels, leidingen en perrons. Vanwege de omvang van dit grote project én om zoveel mogelijk treinen tijdens de verbouwing te laten rijden, is DSSU opgeknipt in 28 faseringen ofwel deelprojecten. De eerste stap werd gezet in 2013, de laatste fase startte medio 2017. Door de gefaseerde aanpak is de hinder voor de  treinreizigers tot een minimum beperkt tijdens het jarenlange werk aan de sporen. Ook kon hierdoor de veiligheid op en rond het spoor het best worden gegarandeerd, zowel tijdens werkzaamheden als in het gebruik.

De spoorbeveiliging en spoorveiligheid vormden een groot deel van de Movares-inzet, van het totaalontwerp tot aan de begeleiding, de coördinatie en controle van de uitvoering.

Lees ook:

Lees hier het artikel uit KOersief januari 2015

Periode2010 - 2017
ArchitectBenthem Crouwel Architects
KlantProRail

Baan- en Spoorwegbouw

Hoe krijg ik op deze plek een wisselverbinding in het bestaande spoor ingepast? Welke spoorconstructie kan op deze brug gebruikt worden? Wat is de restlevensduur van dit spoor? Voldoet de spoorligging aan het ontwerp en de voorschriften?

Lees verder