Ons project

DoorStroom Station Utrecht (DSSU) Veiligheid en Bouwbegeleiding en ondergrondse infra

Vraag van de opdrachtgever

Maak de uitvoeringsontwerpen ten behoeve van de veelomvattende activiteiten, nodig voor de kabelwerkzaamheden voor doorstroomstation Utrecht (DSSU). Meer in detail werd Movares ingezet op de volgende activiteiten dan wel rollen:

  • uitvoeringsontwerptekeningen (UO) opstellen op KS-bladen;
  • kabeloverzichten opstellen (OK-bladen);
  • bestekhoofdstukken en bouwkostenramingen opstellen;
  • met interne disciplines afstemmen;
  • uitvoeringsplanning opstellen;
  • aanspreekpunt zijn voor de communicatie tussen de ProRail en U-centRaal;
  • offertes opstellen, offertes van de aannemer en derde partijen beoordelen;
  • interne kwaliteitsreviews verzorgen van nog te leveren producten.

Uitgevoerde werkzaamheden

Uitdaging: de complexiteit van de locatie DSSU

Een praktisch uitvoerbaar ontwerp maken voor kabels en leidingen lijkt niet bijzonder. De bijzonderheid schuilt echter in de complexiteit van de locatie: het Centraal Station Utrecht (en wijde omgeving), dat bovendien gedurende de hele looptijd van DSSU toegankelijk moet blijven voor reizigers.

Daarvoor moest het project in stukken worden geknipt. De vele faseringen droegen nog extra bij aan de complexiteit van het project.
Een andere complicatie vormden de ‘niet geregistreerde objecten’ in de ondergrond. Hiervoor moest vaak op korte termijn met de aannemer een oplossing worden gevonden.

Maar misschien wel de grootste uitdaging lag in de zeer beperkte werkruimte op het bouwterrein.

Hoe werden deze uitdagingen van DSSU opgelost?

Een belangrijke uitdaging is Utrecht CS toegankelijk te houden voor de reizigers. Om dit te kunnen garanderen worden de werkzaamheden voor de aanleg van de bekabeling gefaseerd ingepland en uitgevoerd.

Wanneer de aannemer ongeregistreerde objecten in de ondergrond aantreft, koppelt deze het onbekende obstakel of kabel terug aan het Team Ondergronds Infra (OI). Het team bepaalt de oplossing, die vervolgens door de aannemer wordt uitgevoerd. Dit steeds in onderling overleg en op korte termijn.

Wat voegt jullie team toe aan het succes van DSSU?

Met de inzet van onze expertise op het gebied van kabels en leidingen zijn wij in staat in de vooronderzoeksfase een stabiele basis te leggen voor het project DSSU. Dit voorkomt tegenslag in verdere fases. Mede doordat wij vanaf de start bij het project betrokken zijn geweest, waren wij in staat de opdrachtgever tijdig te informeren over de planning, de uitvoeringskosten en de aanwezige risico’s wat betreft de ondergrondse infrastructuur. Daarmee zijn financiële tegenvallers, vertraging en/of schade voorkomen of tot een minimum beperkt.

Bijzonderheden

DSSU onderscheidt zich van andere projecten door de lange doorlooptijd en de betrokkenheid van vele partijen. Daardoor is veel afstemming nodig geweest. Tegelijkertijd bleven de treinen rijden buiten enkele grote buitendienststellingen om en moest Utrecht CS gedurende de gehele looptijd bereikbaar blijven voor reizigers.

LocatieUtrecht
Periode2002 - 2017
KlantProRail

Kabels en leidingen

Voor elk project dat een verandering van de openbare ruimte teweegbrengt, zal de omgeving geconditioneerd moeten worden. Ondergrondse kabel- en leidingnetwerken kunnen hierbij veel problemen veroorzaken.

Lees verder

Ondergronds bouwen

Door kennis, expertise en innovatief vermogen te bundelen, heeft Movares de expertise in huis om complexe maatschappelijke vragen op het gebied van ondergronds bouwen te kunnen beantwoorden.

Lees verder