Procesmanagement

De visie van politieke, publieke en private partijen zodanig op één lijn brengen dat ideeën uitgewerkt kunnen worden tot concrete vraagstukken. Dat is procesmanagement. De inhoud begrijpen en het proces op een doeltreffende manier zodanig aansturen dat u als opdrachtgever de juiste beslissingen kunt nemen.

Procesmanagement is mensenwerk. Ook al is er meestal sprake van één formele opdrachtgever, er zijn vaak veel mensen bij betrokken. Ook de omgeving speelt een steeds belangrijkere rol: communicatie met omwonenden en belanghebbenden is daarom essentieel. Het is uitermate belangrijk om met alle partijen contact te houden; alleen dan is het mogelijk het proces zodanig vorm te geven dat er draagvlak ontstaat. De inhoud begrijpen en het proces op een doeltreffende manier aansturen om tot een gedragen besluit te komen. Dat is de kern van procesmanagement.

Betrouwbare oplossingen

Wij leveren procesmatige, inhoudelijke en projectmatige advisering in alle projectfasen, van initiatief tot realisatie en exploitatie. Dit doen wij voor zowel publieke als private opdrachtgevers. Onze specialiteit is het raakvlak van mobiliteit, infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling. Kennis van de inhoud, de context van de vraag en de omgeving van het project vinden wij belangrijke facetten om de voorwaarden te creëren waarbinnen mensen effectief samenwerken en betrouwbare oplossingen tot stand komen.

Expertise

Wij zijn in staat bruggen te bouwen tussen beleid en inhoud. De bagage die wij meenemen is gebaseerd op de expertise van ruimtelijke vraagstukken, verkeers- en vervoerskunde én (rail)infrastructuur. Vraagstukken die bijna altijd in de publieke belangstelling staan. Wij werken op locatie of vanuit onze kantoren. Door onze regionale spreiding zijn wij goed bereikbaar.