Ons project

Innovatieve planuitwerking A58 Eindhoven-Tilburg

De A58 verbindt vijf Brabantse steden en is daarmee een belangrijke snelweg voor de provincie Noord-Brabant. Tussen Eindhoven en Tilburg is er steeds vaker filevorming. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten de weg te verbreden naar 2×3 rijstroken en tegelijkertijd zoveel mogelijk innovaties toe te passen om te verduurzamen. Dit gebeurt binnen het project InnovA58. Movares maakt deel uit van de combinatie FLOW58 die in opdracht van Rijkswaterstaat verantwoordelijk is voor de planuitwerking van InnovA58 Eindhoven-Tilburg.

Projectmanager planstudies en omgevingsmanagementfons.van.reisen@movares.nl+31 (0)6 - 23 03 57 24

Mobiliteit en duurzame leefomgeving

FLOW58 is een samenwerkingsverband tussen Antea Group, Tauw, Goudappel Coffeng en Movares.

De planuitwerking is al begin 2017 gestart, maar is nog niet tot afronding gekomen vanwege de stikstofproblematiek. Het doel van InnovA58 is om nu zo snel mogelijk de doorstroming op de A58 op het traject Eindhoven-Tilburg aan te pakken door capaciteitsknelpunten met passende maatregelen op te lossen en te voorkomen. Daarbij worden zoveel mogelijk innovaties uit de markt op het gebied van mobiliteit en duurzame leefomgeving toegepast.

Ontwerp Tracébesluit

De planuitwerking moet in de eerste helft van 2022 resulteren in een Ontwerp Tracébesluit. Flow58 beoordeelt alle stukken en werkt aan de aanvullingen die daarop nodig zijn, zoals aanpassingen in het ontwerp en actualisatie van de onderzoeken. Flow58 draagt bij aan oplossingen rond de stikstofeffecten en stelt de beslisdocumenten OTB en MER op.

Innovatief

Het project InnovA58 maakt deel uit van Smartwayz.NL. Dit is het innovatieve mobiliteitsprogramma in Zuid-Nederland waarin 141 partners samenwerken waaronder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant en Limburg, diverse gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen. Daarom is het nadrukkelijk de bedoeling om ruimte te creëren voor innovaties bij zowel het duurzaam aanleggen van de weg als ook ruimte voor het beproeven van nieuwe technieken. Verzorgingsplaats Kloosters, ter hoogte van Oirschot, is een goed voorbeeld. Hier komt in het najaar van 2021 een Innovatiestrook van 1400 meter waar innovaties op het gebied van infrastructuur worden getest en gemonitord, zoals een test met vier verschillende soorten asfalt.

Duurzaam

Met behulp van een circulair ontwerp worden de keuzes met betrekking tot circulariteit expliciet afgewogen. In een opgestelde shortlist Innovaties is een groot aantal innovaties opgenomen die bijdragen aan de diverse duurzaamheidsambities.

Links

Flow58

Smartwayz

InnovA58

LocatieTilburg
Periode2017 - Heden
KlantRijkswaterstaat

Planstudie en MER

In opdracht van initiatiefnemers als gemeenten, provincies, ProRail en RWS werkt Movares aan planfase-projecten variërend van een bestemmingsplan tot een grote OTB- of MER-studie

Lees verder

Wegen

Movares werkt aan integrale projecten en zoekt naar een geschikte oplossing; een doordacht verkeerskundig wegontwerp, een zorgvuldige landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing van wegen en kunstwerken.

Lees verder